Vil legge Oslo-Stockholm om Østfold

Næringslivets Hovedorganisasjon i Østfold foreslår at jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm legges gjennom Østfold.

Tog

NHO tror langt flere vil velge toget fremfor andre transportmidler, dersom reisetiden på seks timer mellom Oslo og Stockholm kortes vesentlig ned. Høyhastighetsbanen gjennom Østfold er en god og rimelig løsning for å korte ned reisetiden, mener NHO.

Foto: Ole Johan Ramfjord / NRK

NHO mener dagens forbindelse til Stockholm over Kongsvinger er altfor dårlig.

Gunnar Laursen i NHO Østfold sier til NRK at han utelukkende ser fordeler med forslaget.

NHO har videresendt sitt forslag til samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

- Vi tror at ved å kjøre Østfoldbanen, som nå oppgraderes til høyhastighetsbane og som kan håndtere tog i 200 kilometer i timen, vil man få et stort passasjerpotensiale, og dermed heve økonomien i dette, sier Gunnar Laursen til NRK.

Han mener at turen mellom Oslo og Stockholm på over seks timer er alt for lang, slik den er i dag.

- Med kortere reisetid vil langt flere velge å benytte toget, sier Laursen.

Ikke regnet på prosjektet

NHO vil at idet toget passerer grensen ved Kornsjø kan togene gå videre til Mellerud og følge det moderne svenske jernbanenettet videre til Karlstad og Stockholm.

- Vi har ikke regnet på hva dette koster, men jernbanenettet ligger der allerede. I og med at man ikke investerer noe særlig vil dette være en usannsynlig god ordning, sier han.

NHO eller heller ikke fornøyd med godstilbudet over Kongsvinger, og mener totalt sett at jernbanesporet gjennom Østfold vil være den beste løsningen.