Vil ha hovedsetet for Øst politidistrikt på Grålum

Politidirektoratet foreslår at politimesteren i det nye Øst politidistrikt skal ha sitt kontor i politihuset på Grålum i Sarpsborg.

Politihuset Grålum

Politihuset på Grålum er best egnet som hovedsete for det nye Øst politidistrikt, mener Politidirektoratet.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

«Sarpsborgs utslagsgivende fortrinn er vurderingene av politihusenes/ operasjonssentralenes egnethet og gjennomføringskostnader. Sarpsborg kommer også bedre ut enn Ski og Lillestrøm i vurderingen av hensynet til lokaliseringspolitikken», skriver Politidirektoratet i et høringsnotat som ble sendt ut i dag.

Politidirektoratet påpeker at det er relativt små forskjeller mellom de tre alternativene Sarpsborg, Ski og Lillestrøm, men valgte Sarpsborg ut fra en helhetsvurdering.

Hovedseter er der hvor den nye politimesteren har sitt kontor og sin lederstøtte. Også operasjonssentralen ligger her.

Høringsgrunnlaget er sendt ut til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene i politiet, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene og forslaget er på høring fram til 17. november.

«Politidirektoratet vil behandle alle innspill i høringen før endelig beslutning om nye hovedseter. Det er et mål å beslutte hovedsetene så tidlig som mulig i desember,» skriver POD.

De nye hovedsetene i politidistriktene skal etableres fra 1. januar 2016.

– Høringsrunden er viktig for å sikre best mulig beslutninger om hovedsetene i de nye politidistriktene. Høringsinstansene kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet til politi.no.

Politidirektoratets forslag til hovedseter i nye politidistrikter:

 • Finnmark PD: Kirkenes*
 • Troms PD: Tromsø
 • Nordland PD: Bodø
 • Trøndelag PD: Trondheim
 • Møre og Romsdal PD: Ålesund
 • Vest PD: Bergen
 • Sør-Vest PD: Stavanger
 • Agder PD: Kristiansand*
 • Sør-Øst PD: Drammen
 • Oslo PD: Oslo
 • Øst PD: Sarpsborg
 • Innlandet PD: Hamar

*Kirkenes som administrasjonssted i Finnmark politidistrikt er politisk besluttet. Kristiansand videreføres som administrasjonssted ettersom Agder politidistrikt ikke er berørt av sammenslåing av politidistrikter.