Vil legge ned Aker sykehus

Ønsker å flytte sykehusets oppgaver til et storbysykehus på Ullevål.

Aker Sykehus
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Nylig nedsatte Oslo Universitetssykehus en prosjektgruppe som skulle vurdere lokalsykehus-strukturen i Oslo. En av gruppens konklusjoner er å legge ned Aker sykehus.

- Vil gi et bedre lokalsykehus

Fra før er det klart at Aker sykehus vil miste 160 000 pasienter til Ahus ved utgangen av 2010.

Å flytte Akers oppgaver til et storbysykehus på Ullevål vil gi innbyggerne i Oslo et bedre lokalsykehus, mener lederen for prosjektgruppa, Øystein Dolva.

- Da får man samlet lokalsykehusoppgavene til ett sted. Da får man én å forholde seg til, ikke flere, sier han.

HVA MENER DU? SI DIN MENING UNDER ARTIKKELEN!

- Bredt akuttilbud

- Hva skjer da med Akers sykehus?

– Oppgavene vi har i dag vil ikke være der lengre. Hvilken bruksform sykehuset vil ha videre må man ta stilling til etter hvert, sier Dolva.

Ullevål blir dermed et storbysykehus. I tillegg til vanlige lokalsykehus-funksjoner, vil det få mange spesialiserte oppgaver og akutt-tjenester: Det gjelder blant annet akutt-psykiatri og –kirurgi, medisin og rus-bheandling.

– Dette passer med de spesielle behovene vi har i Oslo som storby, med flere både innen psykiatri, rusavhengige og innvandrere, forklarer Øystein Dolva.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Aker sykehus
Foto: Lasse Tur / Scanpix

- Mer moderne på Ullevål

– En forutsetning for utvalget – i tillegg til flyttingen av de 160 000 fra Aker - har også vært å samle flest mulige lokalsykehus-funksjoner til ett sted. Vi mener Ullevål er best egnet.

Det betyr at blant annet kvinne/barn, kirkurgi, øye-avdeling og øre/nese/hals får plass på storbysykehuset – hvis det blir som utvalget foreslår.

Utvalget har også vurdert å flytte tjenester til Aker, men mener mer moderne fasciliteter på Ullevål peker for å flytte dit.

– Dessuten blir det mindre som må flyttes om vi flytter den veien, til Ullevål, sier Dolva.

I følge Dolva vil spesielle region- og riksoppgaver legges til de andre sykehusene under Oslo universitetssykehus, altså Riks- og Radiumhostpitalet.