Vil kjempe mot høyspentmaster til Hvaler

Fredrikstad og Hvaler Ap varsler tøffe krav for å få ny høyspentkabel til Hvaler som jordkabel, men vil også være med å spleise på den ekstra kostnaden.

Fredrikstad og Hvaler Arbeiderparti

Her ved Puttesund bru, på grensen mellom Hvaler og Fredrikstad, vil de absolutt ikke at høyspentmaster skal ødelegge utsikten. Fredrikstad og Hvaler Arbeiderparti vil kjempe for at høyspentkabelen til Hvaler skal legges i bakken. Fra venstre ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad, ordførerkandidat Mona Vauger i Hvaler og leder for planutvalget i Fredrikstad Rune Fredriksen (Ap).

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård sier at kommunen vil legge ned innsigelse på alle de foreslåtte traseene med luftstrekk over Kråkerøy. Han mener det er flere grunner til en innsigelse.

– Det er blant annet naturverdier i det vestre alternativet med masse naturlandskap som kan gå tapt. Det er utfordringer i forhold til et idrettsanlegg, en kirkegård, en kirke og ikke minst boliger i de andre alternativene til luftstrekk. Her er det mange konsekvenser vi som lokale myndigheter ikke ønsker oss, sier Nygård.

– Tungtveiende argumenter

Hafslund har søkt om å anlegge ny høyspentledning til Hvaler. Først søkte de bare om å bygge den som luftstrekk, men etter påtrykk fra flere hold , søkte selskapet også om å anlegge den som jordkabel. Søknaden ligger nå inne hos Norges vassdrags- og energiverk, NVE. Nygård regner med at kommunens innsigelse vil bli lagt merke til.

– Det vil veie tungt hva kommunene mener, men det er til syvende og sist NVE som skal behandle dette. Vi håper de vil legge vekt på våre synspunkter. Så kan det selvfølgelig ende i en klagesak til departementet. Vår intensjon er å komme i en forhandlingsposisjon med Hafslund og finne et riktig nivå på et spleiselag hvor også kommunene er med.

De to ordførerkandidatene har møtt opp ved Puttesund bru. Et område hvor Mona Vauger, Hvaler Arbeiderpartis ordførerkandidat, mener det er viktig å unngå luftstrekk.

– Vi fremmer en innsigelse til Hafslunds forslag om luftstrekk på strekningen fra Tangen til Bratte Bakke. Det er en fordel å få dette i bakken for å sikre leveringssikkerhet og vi slipper å få de store mastene i kystkulturlandskapet. Samtidig åpner det for å bygge en gang– og sykkelvei samtidig om høyspentledningen legges som jordkabel, sier hun.

Uenige om prisforskjellen

Begge ordførerkandidatene sier de vil være med på et spleiselag for å få høyspentkabelen som jordkabel.

– Vi vil vise vilje til å være med å finansiere, men vi er ikke enig med Hafslund om hva som er merkostnaden ved å legge den i bakken, for det er en rekke konflikter knyttet til de traseene Hafslund har søkt om.

Hafslund mener at det vil koste opptil 70 millioner kroner mer med jordkabel enn luftstrekk. Jon-Ivar Nygård, mener at det regnestykket må justeres og at kostnadene ikke blir så mye høyere.

– Urealistiske alternativer

– Vi er uenig med Hafslund om hva som er alternativene. Noen av de traseene de har lansert er det ikke mulig å bygge. Derfor tror vi at det vil være mer kostbart. Dermed blir mellomlegget mindre. At det dreier seg om titalls millioner kroner kan man slå fast.

– Hvorfor er ikke de alternativene de har kommet med realistiske?

– Et av alternativene går over en idrettsplass. Det er det ikke anledning til. De har også dratt over en kirkegård, og det er problematisk. Det er også tett på en kirke og boliger og ungdomsskolen vår. Det er mange utfordringer ved de trasealternativene de har foreslått, fortsetter Nygård.

Også Mona Vauger mener at det ikke behøver å være så stor forskjell på kostnadene mellom de to alternativene.

– Nå skal saken behandles hos NVE. Vi håper de vil lytte til våre innsigelser. Slik at Hafslund blir pålagt å legge mest mulig i bakken, sier hun.