Vil innføre språkkrav til taxisjåfører

Samferdselssjefen i Buskerud ønsker å innføre språkkrav til drosjesjåførene. Undersøkelser viser at mange taxikunder opplever språkproblemer.

Taxi id-kort

ØNSKELIG: Noen sjåfører synes det er helt greit at det stilles språkkrav til dem, og ønsker forslaget velkommen.

Foto: Nora Brønseth / NRK

Hvor viktig er det at taxisjåførene snakker godt norsk? Ganske viktig, mener samferdselsavdelingen i Buskerud.

I en undersøkelse utført av transportøkonomisk institutt oppgir rundt en tredjedel av taxibrukerne i Buskerud at de opplever språkproblemer med taxisjåførene. Derfor ønsker Samferdselsavdelingen i Buskerud å innføre et språkkrav.

Bjørn Svendsen, rådgiver i Buskerud fylkeskommune

– Undersøkelsene taler for at det bør gjøres noe, sier Bjørn Svendsen, rådgiver i Buskerud fylkeskommune.

Foto: Buskerud fylkeskommune

– Vi ser nødvendigheten av dette, og ønsker å innføre et krav, men vi er ikke sikre på hva dette kravet skal inneholde enda, sier rådgiver i Samferdselsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, Bjørn Svendsen.

– Men er ikke dette diskriminering av dem som ikke er så gode i norsk?

– Vel, poenget er at dette er et serviceyrke der kommunikasjonen med kundene er veldig viktig.

Mange taxiselskaper har selv innført både språkkrav og språktester sjåførene må tilfredsstille, men foreløpig har det ikke vært noe krav fra fylkeskommunen, som utsteder løyver og kjøresedler.

Til tross for interne krav i taxibransjen, viser undersøkelsen at kundene opplever språkproblemer når de skal ta taxi.

Les også:

Gemyttlig prat

Øystein Hellum

Taxikunde Øystein Hellum mener det er betryggende med sjåfører som forstår norsk, men at det er viktig å gi også de som ikke er så gode i norsk muligheten til å komme seg ut i arbeid.

Foto: Nora Brønseth / NRK

I Drammen setter taxikunden Øystein Hellum seg inn i en bil. Der møter han taxisjåfør Boyat Mojtaba, og det tar ikke lange tide før praten er i gang. Den er ganske gemyttlig og glir lett. Hellum har ingen problemer med å føre en samtale med sjåføren med utenlandsk bakgrunn.

– Selv om jeg noen ganger ønsker å sitte i fred, og kanskje forberede meg til det jeg skal gjøre, så er det veldig behagelig å være trygg på at sjåføren forstår hva jeg sier, og at det ikke oppstår noen misforståelser, sånn som nå når jeg er litt usikker på hvor jeg skal, sier Hellum.

Men han er også bevisst på at det er viktig å gi også de som ikke er så gode i norsk muligheten til å komme seg ut i arbeid.

– Hvis mange skal utelukkes, så er ikke det bra heller. Da blir det i alle fall ikke noe stimulans til å lære seg norsk. Det er en dimensjon man også må ha med seg i debatten, mener taxikunden.

Ønsker forslaget velkommen

Boyat Mojtabas

Taxisjåfør Boyat Mojtabas snakker godt norsk og liker å prate med folk.

Foto: Nora Brønseth / NRK

Men taxisjåføren Boyat Mojtaba selv ønsker forslaget velkommen.

– Vi får veldig dårlig rykte når kundene møter sjåfører som ikke kan norsk. For min egen del synes jeg det er hyggelig å prate med folk og kunder, men da må jeg kunne språket.

Nå skal forslaget om språkkrav ut på høring, før det fattes noe vedtak om krav og hva det eventuelt skal gå ut på.