Listhaug utsetter ikke Oslos millionbøter

Sylvi Listhaug var nådeløs da Oslo-politikerne ba henne utsette millionbøtene i vannforsyningssaken.

Sylvi Listhaug

INGEN NÅDE: Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ikke overprøve Mattilsynets millionbøter.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Nå har de holdt på i femti år med å finne en reservevannsløsning i Oslo. Vi kan ikke holde på lenger, sier folkehelseministeren.

Kniven på strupen

Det er Mattilsynet som har gitt Oslo kommune kniven på strupen. Bystyret må vedta et alternativ til Maridalsvannet innen 20. november.

Ellers får kommunen én million kroner i dagbøter – hver eneste dag.

Enorme mengder stein

Å hente drikkevann fra Holsfjorden i Lier blir et av de største byggeprosjektene i Oslo bys historie.

Prislappen er på 12,5 milliarder kroner.

Striden står om det gigantiske renseanlegget under Husebyskogen og om driftsbygningen skal plasseres midt i et grøntområde.

Dessuten vil transporten av enorme mengder stein ut av anlegget plage naboer og ødelegge grøntområder i en byggeperiode på sju år.

Motstanden er særlig sterk i Makrellbekken, ved Sollerudstranda og på Huseby.

Harald Anderssen i Makrellbekkdalen

PROTESTERER: Området blir i praksis ubrukelig, sier Harald Benestad Anderssen i Makrellbekken Interesseforening.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Alvorlig

Både byråd og bystyre mener at byens politiske organer har altfor knapp tid til å behandle saken på en forsvarlig måte.

Derfor troppet en tverrpolitisk delegasjon opp på Listhaugs kontor i ettermiddag for å få utsatt fristen. Frykten er at de må vedta første, men kanskje ikke beste løsning i all hast.

Men den øverste politiske ansvarlige for drikkevannssikkerheten i Norge sa blankt nei til å overprøve Mattilsynet.

– Det er viktig at man nå fatter avgjørelsene slik at vi får på plass en reservevannsløsning. Det er alvorlig at man ikke har det.

– Det vil få veldig alvorlige konsekvenser hvis man opplever at dette blir satt ut av spill.

– I den verdenen vi opplever nå er vi bare nødt til å få det på plass, sier Sylvi Listhaug.

Har påklaget boten

Vedtaket om millionbøtene er gjort av Mattilsynet region Stor-Oslo. Oslo kommune har påklaget vedtaket til Mattilsynet sentralt.

Håpet er at tilsynet enten gir kommunen mer tid eller skriver ut lavere bøter.

– Det er håp i hengende snøre, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han deltok på møtet sammen med blant andre miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) og sentrale bystyrepolitikere.

– For første gang har Oslo kommune planene klare. Nå gjelder det å få til en skikkelig medvirkning fra bystyret og fra dem som bor i nærheten.

– Dette er en kjempeutbygging, slår byrådslederen fast.

Vil utrede mer

Opposisjonen mener en eventuell utsettelse må brukes på nye utredninger. De mener at løsningen Vann- og avløpsetaten har valgt – og byrådet anbefaler – er dårlig på to områder.

– Det ene er at administrasjonsbygget ikke burde legges midt i et friområde og en skog, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg (H).

– Det andre er at vi bør ha noen alternativer til den store utførselen av masser fra anlegget.

– Vi må ha en god vannforsyning til Oslo. Det er helt nødvendig. Men det må gjøres på en mest mulig skånsom måte for innbyggerne i byen, sier Lae Solberg.

Holsfjorden

HOLSFJORDEN: Holsfjorden, den sydligste armen på Tyrifjorden i Buskerud, blir Oslos nye reservevann.

Foto: Nina Didriksen / NRK