Ingen kommuner vil ha ham

Liban Josef Gorod har hatt oppholdstillatelse i Norge i sju år, men må likevel bo på asylmottak. Årsak: Han sliter psykisk.

Liban Josef Gorod

På grunn av at han har en psykisk lidelse, er det ingen østfoldkommuner som vil ta imot ham, til tross for at han har hatt oppholdstillatelse i Norge i sju år.

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Thor Hals

Askimordfører Thor Hals sier kommunen ikke har kapasitet.

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

– Det er vanskelig å akseptere å bo så lenge på mottaket når jeg har oppholdstillatelse, sier Liban Josef Gorod.

Gorod har hatt oppholdstillatelse i Norge i sju år, men på grunn av at han sliter psykisk, vil ingen kommuner ha ham. Lidelsen gjør at han vil trenge ekstra oppfølging fra den kommunen han blir bosatt i, men han sier han kan klare mye selv.

– Jeg klarer meg selv, lager mat og vasker. Så jeg er ikke syk i den forstand, sier han til NRK.no

Til tross for at han fikk oppholdstillatelse for sju år siden, er han tvunget til å bo på Hobøl asylmottak.

– Jeg kan ikke bevege meg fritt. Ingen kan overnatte, og jeg kan ikke sove andre steder, sier han fortvilt.

– Det er diskriminerende

Ohene Aboagye

Ohene Aboagye i IMDI sier det er vanskelig å få kommuner til å ta imot psykisk syke.

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Over 20 personer i Norge deler skjebne med ham. Det de har til felles er at de har helseplager, og har ventet over to år på å bli bosatt i norske kommuner.

Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune så snart som mulig, og helst innen tre måneder. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune, men selv om de har prøvd flere kommuner vil ingen ha somalieren.

– Det er noen som er norske statsborgere, men som ikke blir tatt imot av norske kommuner. Det er veldig trist at ingen vil ta imot deg når du er psykisk syk. Det er diskriminerende, sier Ohene Aboagye, som er regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

– Vi har lang kø

Thor Erik Forsberg

Thor Erik Forsberg mener man må vurdere om det skal være frivillig for kommunene å ta imot flyktninger.

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Elleve kommuner har blitt spurt. De har alle blitt vurdert til å ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta Gorod. Samtlige har sagt nei.

Askim er en av dem

– Vi har lang kø på bolig for vanskeligstilte i dag. Og det er det som er problemet. Det er en praktisk tilrettelagt problemstilling, sier ordfører Thor Hals.

– Må vurdere frivilligheten

Dette får stortingspolitiker Thor Erik Forsberg (Ap) fra Sarpsborg til å reagere.

– Hvis kommunene er interessert i å beholde systemet med en stor grad av frivillighet, er man nødt til å ta dette arbeidet mer på alvor. Dette er et argument for en større debatt om hvilken frivillighet det skal være for kommunene. Men først og fremst oppfordrer jeg kommunene i Østfold til å gå i seg selv, og se om de finner rom for å integrere Liban i lokalsamfunnet.

Ingjerd Schou

Ingjerd Schou vurderer å ta saken opp i spørretimen på Stortinget,

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

– Dette får kommunalminister Navarsete ordne opp i, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H), som vurderer å ta det opp i spørretimen.

Liban Josef Gorod oppfyller kravene til å bli norsk statsborger, men inntil en kommune vil ta imot ham, er han altså tvunget til å bli på asylmottaket.

Og han har et hjertesukk å komme med.

– Jeg er kristen, og jeg vil gjerne delta i det norske samfunnet. Jeg er veldig sliten og det er grenser for hvor lenge jeg kan klare dette.