Vil ikke senke promillegrensen: – Vi er forbauset

Ny nasjonal handlingsplan skal halvere antall fritidsbåtulykker. Men promillegrensen blir stående.

Redningsbåt ved Lysaker

I perioden 2009–2018 omkom 351 personer i forbindelse med fritidsbåtulykker.

I løpet av de siste 9 årene har 351 mennesker dødd i ulykker med fritidsbåter i Norge.

Nå har Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy utviklet en handlingsplan for å få ned antall ulykker på sjøen. Handlingsplanen er for perioden 2019–2023. Målet med handlingsplanen er at ingen skal omkomme i fritidsbåtulykker.

– Dette er et arbeid vi har brukt en god del tid på. Vi har jobbet sammen, og fått til en veldig god plan med et godt mål, sier Alf Tore Sørheim, fungerende sjøfartsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Promillegrensen uendret

I dag er promillegrense på sjøen 0,8 promille for fritidsbåter under 15 meter. Det skal den fortsette å være.

Organisasjonen MA - Rusfri trafikk arbeider mot rus i trafikken og er positive til den nye handlingsplanen.

– Men vi er forbauset over at promillegrensen forblir uendret, sier generalsekretær i organisasjonen, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. – Vi ønsker at promillegrensen endres til 0,2 promille.

Sjøfartsdirektøren forteller at promillegrensen har blitt diskutert i arbeidet med handlingsplanen.

– Men det som ligger som tiltak relatert til handlingsplanen, går på synlig politi og holdningsskapende arbeid, sier Sørheim.

– Man må kunne kose seg med en øl

Andreas Nordstrøm båtfører.

BÅTSTØRRELSE: Andreas Nordstrøm mener promillegrensa må avgjøres etter hvilken båt du kjører.

Foto: Andreas de Brito Jonassen

Andreas Nordstrøm har fritidsbåt. Han mener promillegrensa bør avgjøres etter hvor stor båt man har, og hvor fort den kjører.

– Har du en liten snekke som går i fem knop, ser jeg ingen problem med å ta seg en øl eller to. Skal du kjøre en større båt, som går raskere, bør det være nulltoleranse for å drikke alkohol, sier Nordstrøm.

– Det er viktig at det finnes et regelverk for promille på sjøen. Men det må være lov å kose seg med en øl, sier Andersen.

Gunnar Andersen båtfører

REGELVERK: Det må være en faste regler for promille på sjøen, mener Gunnar Andersen.

Foto: Andreas de Brito Jonassen

Gunnar Andersen er båteier. Han har ingen innvendinger mot at promillegrensa forblir uendret.

– Det er viktig at det finnes et regelverk for promille på sjøen. Men det må være lov å kose seg med en øl, sier Andersen.

Vil få ned ulykkestallene

– Målet med handlingsplanen er å mobilisere offentlige og frivillige organisasjoner. Sammen skal vi få ned ulykkestallene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

Isaksen forteller at det er flere tiltak som vil bli vurdert for å øke sikkerheten.

– Mange ulykker involverer utenlandske turister. De kjenner ikke norsk farvann. Vi må vurdere om vi må ha strengere regler for utleie av båt, og stille strengere krav til de som skal leie båt, sier han.

Har det vært diskutert om man skulle gjøre noe med 15-meters grensa?

– Vi vil heller forbedre den kursaktiviteten som er, og oppfordre folk til å ta båtførerbevis, sier Sørheim.

Torbjørn Røe Isaksen

FORNØYD: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at målet er at ingen skal omkomme i fritidsbåtulykker.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Handlingsplan har som mål å halvere antall ulykker innen fire år, og ble i dag overgitt til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Her er noen av tiltakene fra handlingsplanen:

  • Synlig politi på sjøen
  • Effektiv redningstjeneste
  • Sikkerhetsutstyr
  • Automatisk nødstopp
  • Lanternebruk
  • Informasjons- og holdningsskapende arbeid
Alf Tore Sørheim, sjøfartsdirektør og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tar hverandre i hånden

Sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim overrekker handlingsplanen til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.