Vil ikke ha Viken

Folk i gamle Akershus vil ikke være en del av Viken. Det viser en undersøkelse fra Lokalsamfunnsforeningen. Der sier hele seks av ti spurte at de ikke er fornøyd med å være en del av storfylket Viken, og vil ha tilbake Akershus.