Vil ikke ha religiøse ritualer

Oslo kommune bør fjerne religiøse ritualer fra skolen, mener Tros- og livssynsutvalget som i et år har sett på hovedstadens livssynspolitikk. De foreslår at gudstjenester, bønnesamlinger, andre ritualer eller markeringer ikke bør foregå i skoletiden.