Hopp til innhold

Vil ikke ha OL-anlegg i Lillomarka

Unike naturområder kan bli ødelagt dersom et skiskytterstadion blir lagt til Lillomarka, mener politikere i Groruddalen. Til og med den lokale skiklubben sier nei til OL-anlegget.

HESTEJORDENE

HESTEJORDENE

Lokal motstand i Groruddalen kan ødelegge for byrådets planer om nytt skiskytteranlegg på Linderud til OL i 2022.

Jack Grimsrud

Bydelsutvalgsleder i Grorud, Jack Grimsrud fra Arbeiderpartiet ønsker ikke et skiskytteranlegg på Hestejordene.

Foto: Oslo Arbeiderparti

– Prisen for å legge skiskytterarenaen til Hestejordene er for høy, sier bydelsutvalgsleder i Grorud, Jack Grimsrud fra Arbeiderpartiet.

Han er en av motstanderne som frykter at det unike naturområdet i Lillomarka kan bli ødelagt. Derfor fikk Grimsrud med seg et enstemmig bydelsutvalg på å stemme for et opprop mot et skiskytteranlegg på Linderud.

– Alle lokale politikere på Grorud ønsker å bevare området slik det er i dag, sier Grimsrud.

Hestejordene er en del av Lillomarka som ligger innenfor markagrensen på Linderud. Området grenser til Grorud bydel og brukes i dag av skoler og barnehager i undervisning, og som tur og rekreasjonsområdet for lokalbefolkningen i Groruddalen.

– Dårlig bevaring

Hovedgrunnen til at politikerne ikke ønsker et nytt skiskytteranlegg velkommen er ifølge Grimsrud at byrådets foreløpige anleggsplaner skaper usikkerhet om området blir bevart på en forsvarlig måte.

– Det er et område hvor det er stort biologisk mangfold og egentlig litt særegent naturpreget i forhold til resten av Oslo-marka, mener bydelsutvalgslederen.

Artikkelen fortsette under bildet.


Skiklubben sier nei

Her kan anlegget bli liggende

Her kan anlegget bli liggende om byrådet får det som de vil.

Foto: Oslo kommune/Google maps

Flere lokale grupper er også er skeptiske til planene. Foreningen Lillomarkas Venner er blant de som frykter at et nytt skiskytteranlegg vil ødelegge området.

– For det første vil et slikt anlegg ta stor plass. For det andre vil det ødelegge områder som er verneverdige. Hestejordene består av både ravinelandskap, bevaringsverdige kulturminner og salamanderdam, sier lederen i foreningen, Frode Hansen.

Hansen forstår ikke hvorfor byrådet mener Lillomarka er et egnet område og foreningen, sammen med flere andre organisasjoner, er nå i ferd med å etablere en aksjonsgruppe for å forhindre planene.

– Hestejordene blir brukt av så mange mennesker i alle aldre. Det kan ikke erstattes, verken naturen og beitejordene, friluftsområdet eller kulturminnene, sier Hansen.

Heller ikke Lillomarka Skiklubb ønsker OL-anlegget på Hestejordene. I et enstemmig vedtak fra styret i skiklubben kommer det frem at klubben ikke støtter valget av sted for skiskytterarenaen.

Vil ivareta naturverdiene

Dermed må byråd Ola Elvestuen, som tidligere denne måneden la fram byrådets planer om skiskytterarena på Linderud, gå noen strafferunder før han er i mål med sitt førstevalg.

– Det er en god plassering og det er en god løsning i forhold til kollektiv trafikk og plassering i byen. Men hvis vi skal gå videre med Linderud så må vi sørge for at vi klare å ivareta naturverdiene i området, sånn at dette blir en tilgang og ikke en ulempe for området, sier Elvestuen.

Tirsdag møtes flere partier og lokale grupper for befaring på området.