Hopp til innhold

Vil ikke ha hijab til uniformen

Kvinnelige politimestere er imot bruk av det muslimske hodeplagget blant polititjenestekvinner.

Politimester Søndre Buskerud politidistrikt, Christine Fossen

Politimester Søndre Buskerud politidistrikt, Christine Fossen vil ikke ha hijab til politiuniformen.

Foto: Politiet

Saken har skapt stor diskusjon de siste dagene.

- Politiet skal være verdinøytrale, sier politimester i Søndre Buskerud, Christine Fossen.

Marie Benedicte Bjørnland

Politimester i Vestfold, Benedicte Bjørnland.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Også politimester i Vestfold, Benedicte Bjørnland, er i mot hijab til uniformen.

- Jeg anbefaler at man ikke tillater bruk av hijab hvis vi får saken til høring, sier hun, og understreker at politiet ikke kan representere en religion.

Les: - Vi er uniformert politi

Les også: To av tre mot hijab i politiet

Vil ha verdinøytralitet

- Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, men jeg har havnet på at jeg er imot, sier politimester Fossen.

Politimesterene i Vestfold og Buskerud begrunner standpunktet med at politiet skal være verdinøytralt i sin uniformsbruk.

- Vi er det eneste statlige organet som kan bruke makt i fredstid, derfor er det viktig at vi er nøytrale, utdyper Christine Fossen.

Politikvinner med hijab

Allerede i 2001 fikk politikvinner i Storbritannia anledning til å bruke hijab.

Foto: METROPOLITAN POLICE / AFP

Ønsker bredere rekruttering

- I Drammen har rundt 20 prosent av befolkningen flerkulturell bakgrunn. Kunne ikke bruk av hijab i politiet gi lettere innpass i det muslimske miljøet?

- Det ville ha vært et godt signal, men jeg tror samtidig at det kan slå motsatt vei ved at andre grupper kan reagere på det, sier Fossen.

Hun sier politiet ønsker å rekruttere bredt blant befolkningen, også blant den muslimske delen, men at måten å gjøre dette på er ikke ved å tillate religiøse symboler.

- Man skal skal ikke kunne lese ut fra uniformen hva slags tro og religon politet har, avslutter hun.