Protesterer mot dynamittlagring

Det er planer om å bygge et dynamittlager på Ormåsen i Øvre Eiker. Men beboerne protesterer. De mener stedet er for nære kraftlinjer og veier.

Stedet der dynamittlageret er tenkt

I dag lagres det tømmer på det området der Øivind Bråthen har søkt om å få etablere et dynamittlager.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Entreprenør Øivind Bråthen har søkt om å få etablere et lager for fem tonn sprengstoff på et område som i dag brukes til å lagre tømmer. Bråthen driver med sprengning av veier og tomter og har i dag et lager i Modum som han ønsker å flytte til et mer sentralt sted.

– For farlig her

Innkjørselen til stedet der dynamittlageret er tenkt, ligger midt i en sving i Jungerveien.

Veien til stedet der dynamittlageret kan bli bygget, munner ut midt i en sving i Jungerveien. Dette mener beboerne er en alt for uoversiktlig og farlig innkjørsel.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Området der lageret er tenkt, ligger 150 meter fra den kommunale innfartsveien til Ormåsen; Jungerveien, og 220 meter fra E134.

– Jungerveien er den eneste veien som går til Ormåsen. Her kjører vi barna våre til fritidsaktiviteter, her går skolebussen, denne veien kjører vi for å komme på jobb.

Det sier Lars Geir Mortensen som bor på Ormåsen. Han sitter også i Grendeutvalget som har protestert mot planene i et høringssvar til kommunen.

– Et sted må lageret ligge, det skjønner vi også. Men ikke her. Det er for nært veier og kraftlinjer, sier Mortensen.

Lars Geir Mortensen

Lars Geir Mortensen

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Han forteller også at beboerne har betenkeligheter fordi innfartsveien til lageret, munner ut midt i en uoversiktlig sving i Jungerveien.

– Her kommer bilene i 60-70 km/t, og det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner når kjøretøyene med dynamitt skal kjøre inn og ut her, sier Mortensen.

Ingen innvendinger

Statens vegvesen har ansvaret for E134 som går 220 meter unna området. De har ingen innvendinger mot søknaden fordi lageret blir liggende innenfor det som er sikkerhetskravene.

Øivind Bråthen søkte i utgangspunktet om sju tonn sprengstoff, men har nå nedjustert det til fem tonn. Han sier at området skal sikres ordentlig.

– Det blir lagret i godkjente containere. Skulle det skje en eksplosjon, går det rett opp i lufta og ikke alle andre veier. Dessuten skal containerne ha kameraovervåkning og alarmer. DSB har jo godkjent planene, og de har strenge regler som vi må følge, sier Bråthen.

Men Bråthen innrømmer at innkjørselen til området ligger litt farlig til midt i en sving:

– Det skal jeg prøve og få gjort noe med. Jeg skal kontakte kommunen for å høre hva vi kan gjøre med den.

Venter på høringssvar

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har sikkerhetsvurdert området.

– Vi ser på avstander til bolighus, sykehus, jernbane, skoler, barnehage, veier og kraftlinjer. Dessuten stilles det strenge krav til hvordan lageret skal vært bygget, låst og inngjerdet og ikke minst hvordan driften er, sier Siri Hagehaugen, avdelingsleder i DSB.

– I denne saken er sikkerhetskravene tilfredsstillende, sier Hagehaugen.

Knut Anders Laag i byggesaksavdelingen i Øvre Eiker kommune

Knut Anders Laag i Øvre Eiker kommune.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Kommunen har ikke konkludert i saken. De har sendt den ut på høring, og senere i høst skal politikerne behandle den. Det er kommunen som til syvende og sist beslutter om lageret skal få ligge der.

– Vi konkluderer først når alle høringssvarene er kommet inn, sier Knut Anders Laag, fagleder i byggesaksavdelingen i Øvre Eiker kommune.

Kraftlinjer i Øvre Eiker

Kraftlinjene som går like ved det stedet der dynamittlageret er tenkt.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK