Hopp til innhold

Oslo Frp: Fornebubanen er helt overflødig

Samtidig som Fremskrittspartiet i regjeringen setter av penger til å bygge Fornebubanen, sier Oslo Frp at de ikke vil ha banen til Fornebu mer.

Peter N. Myhre og Fornebubanen

Fornebubanen fikk 25 millioner kroner til planlegging på statsbudsjettet onsdag. Men nå vil ikke Oslo Fremskrittsparti ha banen ut til Fornebu, de vil heller ha mer T-bane i byen.

Foto: Simona Halle / NRK

Oslo Fremskrittsparti vil heller prioritere ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo.

I forslaget til partiprogram foran neste kommunevalg blir også T-bane til Ahus og Nedre Romerike sett på som viktigere enn Fornebubanen.

Vil sette inn busser til Fornebu

For å frakte folk til alle arbeidsplassene på Fornebu foreslår Oslo Frp et bedre busstilbud.

– Det er mye viktigere å bygge en T-bane-linje gjennom Oslo sentrum, med en litt nordligere trasé enn den vi har i dag. Det vil gi et mye bedre kollektivt transporttilbud til Oslo-befolkningen.

– Og så er Fornebubanen helt overflødig. Det vi trenger er et massivt bussbasert transportopplegg som kan frakte passasjerer i alle retninger, nordover, østover, vestover og ikke bare en T-banelinje til Majorstua, sier Peter N. Myhre, leder for programkomitéens i Oslo Frp.

Programkomitéen i Oslo Fremskrittsparti er nesten ferdig med det nye programmet til kommunevalget neste høst.

Det oppsiktsvekkende forslaget om å skrinlegge t-banen til Fornebu er det ifølge Myhre liten uenighet om i partiet.

– Husk den gangen det var flyplass

Ikke bare vil programkomitéen til Oslo Fremskrittsparti prioritere ny sentrumstunnel i en nordligere trasé enn dagens. Den mener også at en baneforlengelse til Ahus og Nedre Romerike er bedre anvendte penger enn å bygge Fornebubanen til ti milliarder kroner.

– Husk den gangen det var flyplass på Fornebu, da ble det transportert ut og inn ti millioner passasjerer i året, 30.000 hver eneste dag. Det gikk veldig bra.

– Nå bygges det dessuten et nytt kollektivfelt på Snarøyveien. Det vil gjøre at det er mer enn nok kapasitet til å løse alle nåværende og fremtidige transportbehov for Fornebuområdet.

Utspillet til Peter N. Myhre står i skarp kontrast til det aller første felles borgerlige valgløftet i mai i fjor. Da sto de fire partilederne, inkludert Frp-leder Siv Jensen, i en grushaug på den gamle flyplassen og lovte Fornebubane straks og at staten skulle ta halve regninga.

– Bra at de engasjerer seg i interne Oslo-problemer

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la fram forslaget til statsbudsjett i går, gjentok han løftet om 50 prosent statlig finansiering av Fornebubanen.

Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) svarte slik da han ble konfrontert med holdningen til partifellene i Oslo.

– Vi har en regjeringsplattform, og den følger vi opp og så er det bra at de ulike partiene også diskuterer løsninger som må komme i tillegg, for Fornebubanen er ikke det eneste som må gjøres i Oslo-området. Men det er den vi er kommet lengst med å planlegge og det er den vi jobber for å gjennomføre først.

– Mener du at dine partifeller i Oslo har en feil prioritering?

– Nei, jeg syns det er bra at de engasjerer seg i de problemene som Oslo har internt. Men så er det også viktig at vi gjennomfører den regjeringserklæringen vi har og det løftet vi har gitt om å bidra til Fornebu, sier Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister fra Fremskrittspartiet.