Vil ikke betale radon-erstatning

Oslo kommune vil ikke betale erstatning til restaurantarbeidere, kunstnere eller kirkeansatte som har vært utsatt for altfor høye radon-nivåer i Kirkeristen gjennom mange år.

Kulturetaten begrunner det med at det ikke er meldt om personskade og at radonkonsentrasjonene ofte har vært høyest på natta og i kjellerrom.

I 2012 slo kommunens egne rapporter fast at den gjennomsnittlige radonkonsentrasjonen over ett helt år lå over «anbefalt grense i oppholdsrom» og også over grensen Statens strålevern har satt for å anbefale tiltak.

Sju år seinere var radon-nivåene steget til det kommunen selv tildels kaller skyhøyt. I mellomtiden ble det ikke tatt nye målinger og ikke gjort utbedringer.

Den radioaktive gassen radon er det viktigste årsaken til lungekreft, nest etter røyking.

Kirkeristen sett fra Storgata i Oslo.
Foto: Bård Nafstad / NRK