Hopp til innhold

Vil ikke behandle anonyme tips

Kontrollutvalget i Halden kommune vil ikke behandle anonyme tips. - Kommunen kan miste viktige innspill om for eksempel korrupsjon, sier leder for Forum for kontroll og tilsyn.

Halden kommune rådhuset

Tipsene til kontrollutvalget om uregelmessigheter i kommunen har kommet både fra navngitte og anonyme tipsere. Kontrollutvalget vedtok i februar i år at de ikke vil behandle anonyme tips for fremtiden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Leder i foreningen Forum for kontroll og tilsyn , Terje Hermansen, er kritisk til at Halden kommunes kontrollutvalg ikke vil behandle anonyme tips som kommer til utvalget.

- Det legges jo opp til at det ikke skal skje uheldige ting i kommunene, enten det dreier seg om korrupsjon eller annet. For å finne områder det skal settes inn kontroll mot er vi avhengige av innspill fra publikum. Om tipsene er anonyme eller ei spiller ingen rolle, sier Terje Hermansen til NRK.

Les også:

Vil ikke behandle anonyme tips

I 2008 gikk leder i kontrollutvalget, Ann Kristin Grødahl, offentlig ut og oppfordret til at det ble gitt tips om mulig kommunal korrupsjon blant ansatte i kommunen og politikere.

NRK er kjent med at det har kommet en rekke tips til kontrollutvalget i Halden dels fra helt anonyme tipsere, fra tipsere som ikke vil stå frem med navn når saken granskes, og også tips fra navngitte.

Ann-Kristin Grødahl

- Det er korrupsjon i Halden, som i flere andre kommuner, sa leder i Kontrollutvalget i Halden kommune, Ann-Kristin Grødahl i 2008, da hun inviterte til en varslingsordning for å komme korrupte til livs.

Foto: Wenche Erichsen

Men i et vedtak i kontrollutvalget den 19. februar i år slås det fast at anonyme tips ikke vil bli behandlet i fremtiden.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.02.2010:

”Generelle, anonyme henvendelser til kontrollutvalget vil av seriøsitets og kapasitets hensyn ikke bli behandlet i fremtiden, ei heller videreformidlet til utvalget. Kontrollutvalgets leder skal selv vurdere hva som er arkivverdig.”

Leder i kontrollutvalget Ann-Kristin Grødahl ønsker ikke å kommentere vedtaket fra februar i år om at utvalget ikke vil behandle anonyme tips overfor NRK.

Les også:

- Bør være glade for tips

Terje Hermansen, som foruten å være leder i foreningen Forum for kontroll og tilsyn også er leder i kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, sier kommunene bør være glade for alle tips fra publikum.

- Det er viktig at det kommer tips om saker der kommunen kanskje ikke har skjøttet forvaltningsoppgavene sine på en god nok måte, sier han.

Forum for kontroll og tilsyn er en frivillig landsomfattende forening, og det jobbes for å styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid i kommuner og fylkeskommuner.

Hermansen har sittet i et utvalg oppnevnt av Kommunal og Regionaldepartementet for å jobbe med det å synliggjøre for omverdenen hvor viktig kontroll- og tilsynsfunksjonen er.

- Kommunen forvalter fellesskapets midler. Det er viktig at publikum har tillitt til at eventuelle uregelmessigheter oppdages og ryddes opp i, sier han til NRK.

- Bør iverksette forhåndsgransking

Hermansen mener at kontrollutvalget selv må iverksette kontroller, uavhengig av om det kommer tips fra publikum eller ei, og at utvalget må være aktive.

Samtidig sier han at det er vanlig i det kontrollutvalget han selv leder, og det han ellers kjenner til av kontrollutvalg, at tips om mulige uregelmessigheter i det minste forhåndsundersøkes.

- Det vi oppfordrer til og som er vanlig, når det kommer et tips om mulig uheldige forhold, er å iverksette en forhåndsgransking. Dette kan kontrollutvalgssekretariatet eller revisjonen gjøre. Viser det seg at det er hold i tipset, kan en grundig forvaltningsrevisjon bestilles, sier han.

Til NRK sier Hermansen at han ikke er kjent med at kontrollutvalgene rundt omkring i landet rennes ned av tips, og at det er viktig å få etterprøvd de tipsene som faktisk dukker opp.

- Man vet jo ikke før det er sjekket nærmere, om det er hold i et tips eller ei, sier han.