Vil ha Vikens nye hovedkvarter til Sandvika

Nytt hovedkvarter til storfylket Viken kan avgjøres bak lukkede dører torsdag. Nå kan NRK fortelle at et nybygg i Sandvika sentrum til nærmere en milliard kroner er administrasjonens førstevalg.

På denne tomten kan nytt hovedkvarter for Viken bli bygget

SENTRALT: På denne tomten i Sandvika, like ved tog- og busstasjonen, kan nytt hovedkvarter for Viken bli bygget. Det hvite bygget på bildet vil i så fall bli revet.

Foto: Nadir Alam / NRK

1. januar 2020 ser det nye storfylket, som strekker seg fra Halden til Hardangervidda, dagens lys. Men hvor skal hovedkvarteret i Viken ligge?

Svaret er Sandvika, dersom innstillingen fra administrasjonen blir vedtatt.

Innstillingen er unntatt offentlighet, men NRK har fått kjennskap til innholdet fra flere kilder i forkant av at politikerne i fellesnemnda torsdag skal stemme over plassering av nytt hovedkvarter.

Les også: Viken-politikere vil bestemme togtilbud

Fra tre til ett alternativ

Etter en befaring på fem eiendommer i Bærum i mai 2018, besluttet fellesnemnda at tre av stedene var mulige plasseringer av ny arbeidsplass for 750 ansatte i storfylket Viken. To av alternativene ligger i Sandvika og ett på Lysaker.

Fellesnemnda på befaring i Sandvika
Foto: Viken

Siden har Vikens prosjektledelse utredet de tre alternativene nærmere og har nå konkludert med at Leif Tronstads plass, ett minutt å gå fra Sandvika buss- og togstasjon, er det beste alternativet.

En årsak er at dette er det eneste av de tre alternativene hvor Viken blir eneeier av hovedkontoret.

Tomten består i dag av en parkeringsplass og et bygg som huser en dagligvarebutikk.

– Jeg forstår at det står mellom to alternativer nå. Vi avventer en tilbakemelding på hva Viken beslutter. Dersom de kjøper tomten av oss, er det Viken som står for oppføring av nytt bygg. Vi vil forvalte eiendommen frem til eventuell overtakelse, sier Ole Chr. Knudsen, eiendomsdirektør i DNB Næringseiendom.

Han bekrefter at prisen på tomten er ferdig forhandlet, uten å ville opplyse hva den er. Han sier at han ikke har mottatt noen signaler som indikerer hvilken eiendom som er administrasjonen førstevalg.

Olav Line, adm.dir. i Mustad Eiendom, som står bak Lysaker-alternativet, sier han ikke ønsker å kommentere noe før Viken har truffet sin beslutning.

Les også: Krangler om kraftmilliarder: – Fryktelig umoralsk

Illustrasjon av mulig nytt hovedkvarter i Sandvika

VISJON: Slik er et mulig hovedkvarter for Viken presentert på det nye storfylkets nettsider. Nybygget i Sandvika kan bestå av et boligtårn på 19 etasjer og et kontorbygg på 12 etasjer, like ved Sandvikselva.

Foto: Illustrasjon / Viken

Nærmere 1 milliard kroner

Etter det NRK erfarer blir prislappen på tomt og nytt bygg rundt 840 millioner kroner. Dersom man velger en maksimal utnyttelse av tomten vil totalkostnaden øke til 960 millioner kroner. Moms er ikke tatt med i regnestykket.

Samtidig vil Viken kunne få dekket deler av utgiftene ved å selge lokalene som huser to av dagens fylkesadministrasjoner. Buskerud kan selge Fylkeshuset i Drammen, mens Akershus vil kunne selge sin seksjon i Galleri Oslo.

Det er estimert at dette vil kunne generere 555 millioner kroner. I tillegg vil Viken spare årlige leieutgifter i Galleri Oslo på flere titalls millioner kroner.

Østfolds fylkesadministrasjon i Sarpsborg skal ikke selges, fordi dette vil bli arbeidsplassen til rundt 250 Viken-ansatte. Dette er allerede besluttet av fellesnemnda.

Les også: Viken får hele fire politidistrikter – frykter kaos under kriser

På denne tomten kan Vikens nye hovedkvarter bygges

VED ELVA: Denne tomten kan huse Vikens nye hovedkvarter, som blir arbeidsplassen til rundt 750 ansatte.

Foto: Nadir Alam / NRK

Lukkede dører

Når politikerne på torsdag skal behandle spørsmålet om nytt hovedkvarter har administrasjonen bedt om at det skjer bak lukkede dører. Også sakspapirene som er sendt ut i forkant av møtet er unntatt offentlighet.

NRK har bedt administrasjonen vurdere å offentliggjøre dokumentet likevel, men fått avslag.

Hovedprosjektleder Harald K. Horne skriver i en e-post til NRK at offentliggjøring kan gi et «klart misvisende» inntrykk av saken.

– Saken er unntatt offentlighet for å sikre at fellesnemnda har handlefrihet for hvordan de ønsker å avgjøre veien videre. Vi vurderer det sånn at det kan påvirke fremtidig avtale om nytt hovedkontor dersom innhold i saksdokumenter er offentlig kjent før fellesnemnda har tatt sin beslutning, sier hovedprosjektleder Harald K. Horne.

Senterpartiet (Sp) protesterer mot at saken er unntatt offentlighet. Gruppeleder i Akershus Sp, Morten Vollset, sendte tirsdag ut en pressemelding hvor han inviterer andre partier til å stemme for åpne dører under fellesnemndas behandling torsdag.

«Senterpartiet håper derfor på flertall for å få denne saken åpen, noe annet mener vi vil være svært bekreftende på hvor lite inkluderende og involverende Viken-prosessen er. En hovedkontor-sak bør ikke avgjøres av et knippe få politikere uten at presse eller innbyggere får overse debatten.»

Les også: Kraftkrangel i Viken kan ramme nye videregående skoler

Laster kart, vennligst vent...

STORT: 1. januar 2020 ser det nye storfylket, som strekker seg fra svenskegrensen til Hardangervidda, dagens lys.