Vil ha tog over Iddefjorden

Ordfører Thor Edquist i Halden vil ha en delt løsning for jernbanen i byen. Han mener at trafikken til utlandet bør gå over Svinesund, samtidig som dagens Inter-citylinje til Halden by blir beholdt.

En arbeidsgruppe fra Jernbaneverket og deres svenske kolleger anbefaler at nytt dobbeltspor til Sverige skal gå gjennom byen. Edquist ønsker heller en delt løsning, for å unngå store inngrep i byen.

Områder ved Halden jernbanestasjon
Foto: Rainer Prang / NRK