Hopp til innhold

Vil la kommunene forby dieselbiler

Venstre og SV vil endre en rekke statlige lover og regler som i dag hindrer storbyene i å strupe biltrafikken og stille tøffe miljøkrav.

LUFTFORURENSNING

Venstre vil fjerne Statens Vegvesens vetorett når det gjelder lokale dieselforbud.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / NTB scanpix

Det må blant annet kunne innføres dieselforbud på de mest forurensede vinterdagene uten at Statens Vegvesen setter seg på bakbeina, mener Venstre i et eget forslag til Stortinget.

Det var nettopp Vegvesenet som nektet Oslo å forby dieselbiler etter at bystyret vedtok det omstridte dieselforbudet i 2012.

– La Oslo bestemme selv

Ola Elvestuen

Venstres Ola Elvestuen mener at Oslo må få bestemme mer selv, over hvor strenge miljøkrav som skal gjelde i hovedstaden.

Foto: Olav Juven / NRK

– Oslo har jo allerede vedtatt at de ønsker denne friheten, sier leder i Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen fra Venstre.

Elvestuen viser til at den viktigste kilden til akutt luftforurensning i Oslo er høye NO2-utslipp vinterstid og at dieselbiler er den største synderen.

– Det går på dieselbiler enten det dreier seg om privatbiler, tungtransport eller varebiler. Det er et sett med virkemidler byene kan bruke til å forby dieselbiler og kreve at tungtransporten kjører utenom byen på de mest forurensede dagene.

Tre endringer

Venstre legger nå fram forslag for Stortinget om tre konkrete endringer:

  • For det første vil de gi kommunene hjemmel til å nekte dieselbiler å kjøre på dager med akutt luftforurensning også på riksveier.
  • For det andre vil de la kommunene innføre såkalte lavutslippssoner, som betyr at de mest forurensende bilene blir nektet å kjøre eller må betale høye avgifter i enkelte områder. Både Oslo og Bergen ønsker slike soner.
  • For det tredje vil de gi kommunene lov til å til å innføre lokale miljøavgifter på oljefyrer.

Stanget hodet i staten

Ola Elvestuen forteller at han ofte stanget hodet mot veggen da han var miljø- og samferdselsbyråd i Oslo.

– På miljøsiden var vi lokalt i Oslo helt klart villige til å bruke sterkere virkemidler og var mer offensive enn det staten ville gi oss lov til. På område etter område stanget vi hodet i staten selv om vi fikk ting gjennom i bystyret, sier Ola Elvestuen til NRK.

Strengt drosjekrav

Det ferskeste eksemplet er Oslos ønske om å innføre strenge utslippskrav på taxier. Den såkalte Prius-paragrafen ville utelukket de fleste biler som er vanlige som drosjer i dag unntatt Toyotas hybridbil.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Heikki Holmås og Abid Raja

SVs Heikki Holmås og Venstres Abid Raja ønsker å endre loven slik at Oslo og andre byer kan innføre strenge utslippskrav på taxier.

Foto: Olav Juven / NRK

Et slikt lokalt drosjekrav blir hindret av Yrkestransportloven, og derfor fremmer Venstres Abid Raja og SVs Heikki Holmås et eget forslag om å endre denne.

– Det er ikke ofte vi tenker på det, men Oslo er en av byene i Europa med dårligst byluft. Da må vi gjøre det vi kan. Byluften i Oslo er helseskadelig for folk, sier Heikki Holmås.

Men er det riktig å stille så strenge krav til én spesifikk bransje, i denne sammenheng drosjene?

– Det er viktig å stille krav til alle bransjene, men dette handler egentlig om lokal frihet til å stille nødvendige krav til de bransjene som er i kommunene og fylkene. Oslo ber om denne muligheten, og det ønsker Venstre og SV å gi dem, sier Venstres Abid Raja.