Vil ha tips mot korrupsjon

- Det er korrupsjon i Halden, som i flere andre kommuner, sier leder i Kontrollutvalget i Halden kommune, Ann-Kristin Grødahl. Hun vil ha en varslingsordning for å komme korrupte til livs.

Halden sentrum

- Det finnes korrupsjon i Halden, sier kontrollutvalgets leder i Halden kommune. Hun har allerede fått tips fra publikum, og vil ha flere tips for å komme de korrupte til livs.

Foto: Rainer Prang / NRK

Leder i Kontrollutvalget i Halden kommune, Ann-Kristin Grødahl, mener Halden bør ha en varslingsordning som kan avdekke korrupsjon.

- Jeg tror ikke at en liten kommune som Halden er annerledes enn andre små kommuner, og at det også finnes korrupsjon i Halden, sier Grødahl til NRK.

Den eneste måten å komme korrupsjonen til livs

Ann-Kristin Grødahl og Inge Hausken Thygesen

Ann-Kristin Grødahl tok opp spørsmålet om korrupsjon, under et studiebesøk i Bryssel i september. Her avbildet sammen med Inge Hausken Thygesen i EFTA`s overvåkingsorgan.

Foto: Privat

Ann-Kristin Grødahl har nylig besøkt EFTA`s overvåkingsorgan i Bryssel, og tatt opp forhold om korrupsjon i små kommuner.

- Jeg tok opp saken i møte med direktøren i EU for bekjempelse av korrupsjon. Derfra er signalet at den eneste måten å komme korrupsjon til livs på i små kommuner er en varslingsordning, sier Grødahl.

Hun forteller at erfaringene fra andre steder er at det kan være snakk om korrupsjon på administrativt og politisk hold, både når det gjelder byggeprosjekter og reguleringsplaner.

Håndverker

ILLUSTRASJONSFOTO - Kanskje er det bedrifter som har måttet betale for å få et oppdrag, på den ene eller andre måten, som ønsker å tipse oss om det, sier Ann-Kristin Grødahl.

Foto: Rainer Prang / NRK

Har fått tips allerede

Grødahl sier til NRK at hun allerede har fått tips om forhold, som kan minne om korrupsjon og at hun vil se nærmere på disse sakene.

- Det jeg nå også håper på er at når vi iverksetter en slik ordning, skal det ha en preventiv virkning på de som holder på med dette, og at de vil avstå fra praksisen videre, sier hun.

Ved å få avdekket korrupsjon, mener hun at Halden kommunes kostnader kan reduseres på enkelte områder.

- Jeg mener at de fleste politikere og de fleste ansatte i Halden kommune er ærlige mennesker, men det finnes noen få korrupte som vi må komme til livs, sier hun.

-Trolig små beløp

- Det er sannsynligvis små beløp det er snakk om i korrupsjonssammenheng i en liten kommune som Halden, men allikevel er dette galt, sier Grødahl.

Hun sier hvem som helst, som har kunnskap om eller er blitt utsatt for noe som kan minne om korrupsjon, kan ta kontakt med henne eller kontrollutvalgets sekretariat.

- Det kan være at bedrifter i Halden har følt seg utsatt for korrupsjon, og har måttet betale på den ene eller andre måten. Disse bør benytte anledningen til å varsle, sier hun.

Kilder holdes anonyme

Ann Kristin Grødahl mener folk kan tipse henne umiddelbart, og lover full anonymitet, mens kontrollutvalget har saken.

- Hvis politiet overtar saken, og det fremlegges andre bevis på bordet, vil kanskje varsleren være mindre viktig og kan beholde sin anonymitet, sier hun.

Folk som vet at det foregår noe og vet at det ikke er riktig bør snarest ta kontakt.

- Dette har med hederlighet å gjøre, og jeg vil at politikere og administrativt ansatte i kommunen skal være hederlige, og det er jo de fleste, understreker hun.