Hopp til innhold

Vil ha hummerfiskernes tilbakemelding

Havforskningsinstituttet ber fiskerne se etter merker på hummeren.

Hummer
Foto: Skjærgårdstjenesten

I et område rundt Kvernskjær utenfor Hvaler ligger det et bevaringsområde for hummer. I dette området og i tilliggende områder er det merket mye hummer av Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet forsker på effektene på hummerbestanden inne i området og hummerens utvandring av bevaringsområdet (fiskerieffekter), skriver Hvaler kommune på sine nettsider.

Havforskningsinstituttet setter derfor veldig stor pris på å få tilbakemeldinger fra dem som fisker en hummer med merke.

Havforskningsinstituttet vil gjerne ha informasjon om;

  • Merkenummer
  • Fangststed
  • Fangstdato
  • Lengde

Dette kan meldes per telefon til 37059000 eller man kan sende merket og fangstinfo til Havforskningsinstituttet per post.

Lav hummerbestand

Fiskeri- og kystdepartementet etablerte 19. september 2006 fi re bevaringsområder for hummer på Skagerrak-kysten.

Innenfor disse områdene er det nå totalforbud mot alt fiske med unntak av fiske med dorg, juksa, fiskestang og håndsnøre.

Bakgrunnen for tiltaket er å styrke hummerbestanden og å gi kunnskap om hvor fort hummerbestanden bygger seg opp i et område hvor den er vernet.

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå. Det er derfor knyttet stor spenning til hvordan verneområdene kan bidra til å gjenoppbygge bestanden.

Betydelig forskning er satt inn for å følge opp utviklingen innenfor de beskyttede områdene.