Hopp til innhold

Vil ha tilbakebetalt 16 millioner i eiendomsskatt

Norske Skog Saugbrugs til rettssak mot Halden kommune om tilbakebetaling av eiendomsskatt på fabrikkanlegget.

Norske Skog Saugbrugs, Halden

VIL HA TILBAKE 16 MILLIONER. Ifølge Saugbrugs har bedriften betalt rundt 16 millioner kroner for mye eiendomsskatt for fabrikkanleggene i Halden årene 2009 til 2012.

Foto: Rainer Prang / NRK

Onsdag denne uka møtes Norske Skog Saugbrugs og Halden kommune i Halden tingrett, der et forberedende planleggingsmøte i en forestående rettssak mellom partene skal gjennomføres.

Norske Skog Saugbrugs mener å ha betalt for mye eiendomsskatt over flere år og krever 16 millioner tilbakebetalt.

Avvist i Klagenemda

Halden kommune fastsatte i 2009 skattetaksten for fabrikkanleggene til Norske Skog Saubrugs i Halden til rundt tre milliarder kroner, noe bedriften selv mente var feil.

Norske Skog Saubrugs hevdet verdien lå på rundt en milliard kroner.

Etter vedtaket i 2009 ble eiendomsskatten satt til 20 millioner kroner per år, men ble nedjustert i 2013 til 16 millioner kroner per år.

Det er differansen på fire millioner kroner per år for årene 2009–2012 Norske Skog Saubrugs nå krever tilbakebetalt.

Klagenemnda for eiendomsskatt i Halden har avvist å gi vedtaket fra 2009 tilbakevirkende kraft. Neste klageinstans er da Halden tingrett.

Går til rettssak

– Dette er et forberedende planleggingsmøte i en forestående rettssak mellom Halden kommune og Norske Skog Saugbrugs, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog om møtet i Halden tingrett denne uka.

Uenigheten mellom kommunen og Saugbrugs består ifølge Dybevig i at Saugbrugs krever at vedtaket får tilbakevirkende kraft tilbake til 2009, da klagen fra bedriften ble innlevert.

– Kommunen har fastsatt ny eiendomsskattetakstverdi for anleggene til Norske Skog Saugbrugs. Vi har betalt ca. 20 millioner kroner per år inntil ny fastsettelse av takst som fra 2013 og fremover er nedjustert til 16 millioner, sier Dybevig.

For Halden kommune møter KS-advokat Hakon Huus-Hansen i tingretten, der det er satt av en dag til møtet.

– Vi skal i møtet forberede hovedforhandlingene, som ikke er berammet foreløpig, sier Huus-Hansen til NRK.