Hopp til innhold

Vil ha storskole i Halden

Rådmannen i Halden foreslår å bygge en felles storskole for elevene på Øberg, Iddevang og Prestebakke skoler.

Prestebakke skole, Halden

Rådmannen i Halden vil legge ned Prestebakke skole og sende elevene på skole nærmere byen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Rådmann Per Egil Pedersen har gitt økonomiavdelingen i kommunen i oppdrag å finne ut hva det vil koste å bygge én ny skole som kan ta imot alle elevene ved de tre skolene Øberg, Iddevang og Prestebakke i Halden.

- Det er for dårlig

Sammenslåingen er ett av tre forslag som kommunen nå har sendt ut på høring.

Forslaget om å legge ned Prestebakke har kommet tidligere, og nå er forelder og tidligere FAU-leder Jens Erik Wielsgaard Langstrand lei.

- Det begynner å bli som i eventyret om ulven som skal komme. Det er helt under mål at kommunen yter et absolutt minimun av service som de forsvarer med lovverket. Det er altfor dårlig. Prestebakke trenger ressurser til både personell og bygningsmasse, sier han til NRK.

Små kostnadsforskjeller

Et av de andre alternativene til rådmann Pedersen går ut på å ruste opp alle tre skolene.

Pedersen har bedt om en beregning over rehabilitering og istandsetting av skolene slik at de kan settes i stand som ”nybygg” med en levetid på 40 år.

Økonomiavdelingens beregninger så langt viser at det over et 40 års perspektiv ikke kommer til å være store kostnadsforskjeller på å drive de tre eksisterende skolene eller én ny skole.

For få elever i klassene

I det tredje alternativet vurderer rådmannen å slå sammen Øberg og Iddevang skoler og bare å ruste opp Prestebakke.

Elevprognosene for Prestebakke skole viser at denne skolen har et elevtall på mellom 50 og 60 elever.

Det tilsvarer under 10 elever per årstrinn.

Vil utvide opptaksområdet

Rådmannen anbefaler derfor at opptaksområdet til Prestebakke skole utvides ved for eksempel å ta med alle i boområdet mot Aspedammen.

Hvis politikerne bestemmer seg for å sende skoleelever fra Aspedammen til Prestebakke, må Prestebakke skole oppgraderes slik at den tilfredsstiller dagens pedagogiske krav.