Vil ha statlig styring av ny Ringeriksbane

Hole og Ringerike kan miste kontrollen over utbyggingen av Ringeriksbanen og E16. Stortingspolitikere og næringsliv vil ha statlig styring.

Martin Kolberg, Per Olaf Lundteigen og Abid Raja

Flere sentrale politikere var til stede på møtet, deriblant Martin Kolberg (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Abid Raja (V).

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Tirsdag møttes politikere og sentrale aktører i næringslivet for å diskutere utbyggingen av Ringeriksbanen. Møtet ble arrangert av næringslivet i Ringeriksregionen.

Den såkalte Ringeriksløsningen kombinerer bygging av vei og jernbane. Men nå er det ikke sikkert at politikerne i verken Hole eller Ringerike får være med og bestemme hvor traseen for en ny Ringeriksbane skal gå. For mange mener at avgjørelsene må løftes opp på nasjonalt nivå. Blant dem er parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet, Martin Kollberg.

– Det er åpenbart at dette handler om Ringerike og Ringeriksregionen, men dette er også et nasjonalt spørsmål, sier Kolberg.

Selv om ny Ringeriksbane har vært diskutert helt siden 1858, mener Kolberg utbyggingen må gjøres nå.

– Vi har kommet til et punkt hvor det er stor kollektiv enighet i Stortinget, på tvers av partiskillene, om at dette er riktig nasjonal satsing. Det viser den siste behandlingen av Nasjonal transportplan, sier Kolberg.

Viktig for å holde tidsplanen

Håpet er at utbyggingen skal starte i 2018. Selv om det er mange lokale hensyn å ta, både med tanke på naturvern og vern av oldtidsminner, hevder Kolberg at staten må ta over styringen, dersom Ringeriksbanen skal det bli en realitet.

– Hvis vi skal være i nærheten av å holde denne tidsplanen, må vi over på en nasjonal reguleringsplan. Ellers vil tidsskjemaet sprekke fullstendig, sier Kolberg.

Næringslivet støtter forslaget

Han får støtte fra flere sentrale næringslivsaktører, deriblant administrerende direktør i Viken Skog, Ragnhild Borchgrevink. Hun mener det er helt avgjørende at planleggingen løftes opp på et nasjonalt nivå.

– Jeg tror det er viktig med en statlig plan, fordi det er så mange hensyn å ta. Det viktigste er at vi får en avveining av de hensynene, og det må gjøres på overordnet nivå. Ellers ender vi opp med at alle ser på sitt ansvarsområde, og vi kan få uoverstigelige interne hindringer, sier Borchgrevink.

En ny Ringeriksbane kan bidra til å løse problemer med befolkningsveksten i Oslo. Ringerike kan bygge 10.000 nye boliger, noe som vil kunne avhjelpe boligmangelen i hovedstaden, ifølge næringslivet i regionen.

Ikke bekymret

Per Olaf Lundteigen og Per Berger

Ordfører i Hole Per Berger (til høyre) er ikke redd for å bli overkjørt av Per Olaf Lundteigen og andre stortingspolitikere.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Ordfører i Hole, Per Berger, har tidligere argumentert for en grønn trase for nye E16 for å bevare kommunens matjord. Nå kan altså den største inngripen i kommunens historie skje uten at kommunen får så mye å si. Men ordføreren er ikke bekymret for nasjonal styring.

– Nei, jeg tror vi har gitt så vektige budskap og gjort en så viktig grunnlagsjobb i kommunen vår, at planleggerne må se på det arbeidet, sier Berger.