Vil ha skole i Kirkegata - faren for dødelige Borregaard-utslipp stanser planene

To tenåringer står foran et toetasjes skolebygg

David Rubasha og Dennis Håkonsen går på idrettslinja på St. Olav videregående skole i Sarpsborg. Skolen er nedslitt, de ønsker seg ny, helst ved Kulturkvartalet, nær Borregaard.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Faren for dødelige utslipp fra Borregaard stanser forslag om ny skole i Kirkegata i Sarpsborg. Mens elevene Dennis Håkonsen og David Rubasha gjerne skulle hatt ny skole der.

– Farlig, hvorfor det? Spør Dennis Håkonsen.

Han går på idrettslinja på St Olav videregående skole. Han og klassekameraten David Rubasha mener at en ny videregående skole i Sarpsborg sentrum bør ligge i Kulturkvartalet, 3- 400 meter i luftlinje fra Borregaard.

Alvorlige konsekvenser

En risiko og sårbarhetsanalyse utført på oppdrag for Østfold fylkeskommune viser at risikoen for at det skjer en ulykke er veldig liten.

– Men dersom det skjer vil det ha alvorlige helsevirkninger og kanskje til og med død, sier fylkesdirektør Egil Olsen.

ROS-analysen viser at risikoen først og fremst er knyttet til svoveldioksid.

Kirkegata skole i Sarpsborg

Røyk fra Borregaard skimtes så vidt fra Kulturkvartalet i Sarpsborg. Risikoen for utslipp er liten, men kan gi alvorlige helsekonsekvenser.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Jeg bryr meg egentlig ikke om det, sier Dennis og får støtte av David, begge bor i nærheten av Borregaard.

Ønsker ny skole

De ønsker seg en ny videregående skole, for St. Olav i sentrum er nedslitt.

– Det er trangt, lokalene er gamle og dårlige, klasserommene er kalde, sier David Rubasha.

Lokalene på St. Olav videregående skole er så dårlige at siden 2013 har 300 elever blitt flyttet over til Greåker videregående skole.

I forbindelse med skolebruksplanen for Østfold har fylkeskommunen utredet to alternativer til en videregående skole i Sarpsborg sentrum.

En ny skole i Kulturkvartalet eller riving og nybygging på St. Olav, eller renovering og nybygging samme sted.

Rådmannen i Sarpsborg har også anbefalt politikerne å fraråde Østfold fylkeskommune å bygge en skole i Kulturkvartalet. De faglige rådene fra ROS- analysen er også klare.

Kun ett alternativ

Dersom politikerne fortsatt ønsker en skole i sentrum er St. Olav det eneste alternativet som står igjen.

– Det mest rasjonelle er å bygge alt nytt. Det tar minst et par år og da må drøyt 600 elever og lærere ha opphold et annet sted.

4. november legger fylkesråmannen fram sine anbefalinger til politikerne. Skolebruksplanen, som utbygging av skolen i Sarpsborg er en del av, skal vedtas av fylkestinget i løpet av desember.