Hopp til innhold

Vil ha raskere utslippskutt i Oslo havn

Bystyret vil ha fortgang i arbeidet med å kutte utslippene i Oslo havn. Politikerne vil få med andre havnebyer på å tvinge cruiseskipene til å gå over til landstrøm.

Eirik Lae Solberg

IKKE DIESELGENERATORER: Eirik Lae Solberg (H) og resten av Oslo bystyre vil at danskebåtene til DFDS (bildet) og de store cruiseskipene går over til landstrøm raskere.

Foto: Olav Juven / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Et cruiseskip som ligger til kai i Oslo i åtte timer slipper ut like mye nitrogendioksyd som 10.000 personbiler som kjører mellom Oslo og Trondheim, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Det var Solberg som tok initiativet til å sette klimagassutslippene og luftforurensningen i havnen på dagsorden i bystyret.

– Det er viktig å gjøre noe med utslippene fra havnen og fra de skipene som anløper Oslo.

Skal lage en plan

Bellona har flere ganger kritisert Oslo for å somle med å legge til rette for landstrøm. Nå skal kommunen lage en egen handlingsplan der målet er at alle skip som anløper Oslo benytter nullutslippsteknologi ved kai og ved inn- og utseiling.

– Det betyr at vi får en utslippsfri Oslo havn om noen år og at vi får utslippsfri ferjetrafikk på Oslofjorden.

Solberg er kry over at Høyre har fått gjennomslag i bystyret.

– Jeg er veldig glad for at Høyre har gjennomslag for at alle utenlandsfergene om få år skal bruke landstrøm, at Oslo skal gå i bresjen for at cruiseskip som anløper havner i Oslo og Nord-Europa skal få krav om landstrøm og at ferjene som trafikkerer Oslofjorden om få år har gått over på nullutslippsteknologi.

Uklart hva kommunen kan kreve

Når det gjelder rutebåtene på fjorden kan kollektivselskapet Ruter stille krav om elektriske ferger når nye kontrakter skal ut på anbud.

Når det gjelder utenlandsferger og cruiseskip har rundene i bystyrets samferdsels- og miljøkomité avdekket en viss uklarhet om hvorvidt Oslo kommune har juridisk mulighet til å kreve at de store skipene bruker landstrøm.

Byråd Geir Lippestad (Ap) ser for seg at flere må gå sammen for å få cruiserederiene til å bli mer miljøvennlige.

byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap)

VIL GÅ SAMMEN OM KRAV: Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, vil gå sammen med andre havnebyer om felles krav til cruisenæringen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Vi vil ta kontakt med alle havnene i Norden og de norske havnene så vi sammen kan sette felleskrav til cruisebåtene. Da får vi mer makt bak kravene om at de lager anlegg slik at de kan bruke strøm når de ligger i havnen.

Vil sette krav

Color Lines Kielferge på Hjortnes har hatt landstrøm siden 2012. DFDS sine ferger på Vippetangen er for gamle, men rederiet sier at de skal vurdere landstrøm når skipene skal byttes ut. I mellomtiden fjerner katalysatorer 80 prosent av NOx-utslippene ved kai, ifølge rederiet.

Bystyret, med Solberg i spissen, vil stille krav om landstrøm fra 2020.

– Den informasjonen vi sitter på, tilsier at vi kan stille krav. Vi sier ikke at vi skal stille de kravene fra i dag. Utenlandsfergene får noen år på å tilpasse seg, sier Solberg.