Hopp til innhold

Vil ha møte om Halden-granskning

Opposisjonen mener man snarest mulig må behandle Sivilombudsmannens ønske om en uavhengig granskning av Halden kommune.

Ønsket om en uavhengig gransking av Halden kommune bør behandles så tidlig som mulig etter ferien.

Det mener opposisjonspartiene.

Sivilombudsmannen har bedt om en slik gransking, for å undersøke det han mener er for mange påståtte kritikkverdige forhold.

Venstre-leder i Halden Geir Helge Sandsmark håper at både ordfører og administrasjon nå tar saken på alvor.

– Det bør nedsettes et utvalg slik Sivilombudsmannen ønsker. Opposisjonen har også krevd det samme flere ganger. Så vi håper saken settes på sakskartet snarest mulig, sier Sandsmark til NRK.no.

LES OGSÅ:

Vil til bunns

Sivilombudsmann Arne Fiflet, mener Halden kommune ved flere tilfeller ikke har svart i tide på henvendelser fra innbyggerne.

Han peker også på at det er viktig å undersøke om negative saker som er omtalt i media, stemmer eller ikke.

– Jeg antar at en bred, ekstern og uavhengig undersøkelse eller gransking om mulige misligheter og annen uforsvarlig forvaltning i kommunen kan bidra til å legge en vesentlig del av disse ryktene og påstandene døde, skriver han i et brev til kommunen.