Vil ha ministeren på banen

Klima- og miljøministeren Vidar Helgesen må på banen etter ulveangrepet på sau i Askim. Det er senterpartipolitiker Marit Arnstad som krever svar på om han vil legge til rette for en lav terskel for skadefelling av ulv. Arnstad spør dessuten om han frykter flere slike angrep nå som beitesesongen er i gang. Rundt 20 sau måtte bøte med livet i forbindelse med rovdyrangrepet ved Solbergfossen i Askim.