Vil ha miljøhus i Bjørvika

Norges Naturvernforbund vil ha et miljøhus ved operaen i Bjørvika. Huset skal produsere mer energi enn det forbruker.

Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken
Foto: Audun Garberg

Norges Naturvernforbund foreslår at skal bygges et miljøhus i Bjørvika, gjerne som gave til organisasjonens kommende 100-årsjubileum i 2014.

Har sin kvinne på tinget

Ønsket om et slikt miljøhus er satt fram i en e-post til statssekretær Heidi Sørensen (SV) i Miljøverndepartementet, og foreløpig ekspedert videre til departementets Seksjon for klima og energi.

Heidi Sørensen er tidligere leder i Naturvernforbundet. Huset som beskrives i e-posten og et medfølgende notat, framstår som et drømmehus selv om dette ordet ikke er benyttet. Men det går fram at Naturvernforbundet ser for seg og ønsker seg verdens mest miljøvennlige bygg, i Operaens umiddelbare nærhet og med gangavstand til Stortinget.

Absolutt nullutslipp

I anledning hundreårsdagen ønsker vi oss et eget kontorbygg med absolutt nullutslipp og som produserer mer energi enn det forbruker, skriver Naturvernforbundet i e-posten som ble sendt til Heidi Sørensen den 17. mars. Mandag drøftet Naturvernforbundets sentralstyre saken. Der ble det klart at forbundet ikke ser seg i stand til selv å drive fram et slikt prosjekt.

- Vi kommer ikke til å være byggherre. Vi ønsker oss et slikt hus. Men vi har ikke kapasitet til å gjøre mye for å realisere et slikt hus selv. Vi håper at andre ser muligheten for å bygge et miljøhus, sier leder Lars Haltbrekken til NTB etter sentralstyremøtet.

Operaen i Bjørvika

Vil ha miljøhuset i umiddelbar nerhet til operaen.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Gjenspeile eieren

I notatet til Miljøverndepartementet konkretiseres ønsket om tomt og hus. Tomta bør være på 500-800 kvadratmeter. Huset bør være på seks til ti etasjer, ha kontorplass for 100-150 personer, et konferansesenter med tre store og ti små møterom, en konferansesal med plass til 100-300 personer, og et herberge med 30 sengeplasser fordelt på 15 rom.

I tillegg bør huset gi rom for en økologisk kafe/kantine og restaurant/bar. Om husets arkitektoniske utforming har Naturvernforbundet dette å si: "Bygget bør gjenspeile eieren. Norges Naturvernforbund er Norges største og eldste miljøorganisasjon med et stort internasjonalt engasjement. Det bør passe inn i det eksisterende bygningsmiljø, peke framover og samtidig reflektere spennet i norsk natur.