Hopp til innhold

Vil ha fire ganger mer sykkelveinett

Samferdselsbyråden ønsker at sykkeveinettet i Oslo blir fire ganger lenger enn i dag. Det innebærer 600 kilometer med sykkelveinett innen 2025.

Sykkelvei

Direktør for sykkelprosjeket i Oslo, Rune Gjøs, viser frem det røde sykkelfeltet i Ullevålsveien.

Foto: Daria Zoric / NRK

I dag lanserer Oslo kommune et forslag til sykkelstrategi for perioden 2015 til 2025. Målet er å få dobbelt så mange i hovedstaden til å sykle.

16 prosent innen 2025

Undersøkelser viser at folk i Oslo sykler relativt lite. Åtte prosent bruker sykkel på sine reiser i hverdagen.

Målet i strategiplanen er å få sykkelandelen opp til 16 prosent innen 2025.

LES OGSÅ:

For å få det til, vil samferdselsbyråd Guri Melby fra Venstre bygge ut sykkelveinettet.

– Forslaget fra sykkelprosjektet legger opp til fire ganger mer sykkelvei enn i dag, sier Melby til NRK.

Guri Melby

Guri Melby (V) innrømmer at ikke alle målene fra forrige sykkelstrategiplan er nådd.

Foto: Daria Zoric / NRK

Fra 150 til 600 kilometer

I dag er det rett i overkant av 150 kilometer sykkelveinett i Oslo. I den nye strategiplanen blir det foreslått 600 kilometer med sykkelvei innen 2025.

Oslo-politikerne har snakket om hovedsykkelveinettet siden 1990-tallet. Da var det meningen at det skulle stå ferdig i 2001. Men tidspunktet er forskjøvet flere ganger. I dag er målet 180 kilometer innen 2018.

– Vi må være ærlig å erkjenne at vi ikke har nådd alle de målene vi satt oss i tidligere, sier Melby.

– Men dersom vi ønsker at Oslo skal bli en sykkelby, må vi innse at det krever ganske kraftige tiltak, sier Melby.

Peter Girgis

Peter Girgis vil har flere sykkelfelt i Oslo.

Foto: Daria Zoric / NRK

Røde felt er populært

– Det hadde vært mye bedre å sykle i byen hvis sykkelfeltene var bedre markert, og at sykkelfeltet ikke plutselig stopper. Det er ekkelt, sier syklist Peter Giglis.

Han er en av mange syklister i Ullevålsveien som ser ut til å trives med eget sykkelfelt.

I krysset Waldemar Thranes gate - Ullevålsveien har syklistene fått egne røde felt. Det vil samferdselsbyråden ha mer av.

– Det vil bli ulike tiltak på ulike steder. Disse røde feltene vi akkurat har fått merket opp her i Ullevålsveien, viser at det går an å gjøre små tiltak som gjør det bedre for syklistene, sier Melby.

Hun påpeker at det også vil trengs store tiltak, hvor man må bygge mer gjennomgripende sykkelveinett.

– For å nå de høye målene som jeg vil at vi skal sette oss, må vi gjøre begge deler, sier Melby.

Flere rapporter danner bakgrunn

Det er direktøren for Sykkelprosjektet i Oslo, Rune Gjøs, som står bak forslaget til ny sykkelstrategiplan.

– Vi skal bygge flere sykkelveier, særlig der folk bor, og de skal ha høyere kvalitet og standard. Vi trenger en tre eller firedobling av sykkelveinettet i forhold til i dag. Det er mye, men det må til for at folk skal oppleve det som godt nok der de bor, sier Gjøs til NRK.

Prislappen vil verken Melby eller Gjøs si noe om, men ifølge beregninger kan kostanden for en firedobling av sykkelveinettet i Oslo komme opp i tre milliarder kroner.

Analysebyrået Spacescape har bistått Sykkelprosjektet i arbeidet med å lage ny sykkelstrategi. Byrået har tidligere utarbeidet sykkelstrategi for Stockholm og byutviklingsstrategi for Göteborg.

Flere rapporter og undersøkelser danner grunnlaget for strategien, blant annet innbyggernes holdninger til sykling. Dagens reisevaner og sykkelveinettet er analysert ned til bydelsnivå.

– En av de viktigste undersøkelsene er kartleggingen av dem som ikke sykler, men som ønsker å sykle mer. Vi ser at det er store ulikheter blant bydelene, noe som skyldes flere forhold enn bare sykkelveinettet, sier Gjøs.

Ber alle komme med innspill

Røde sykkelfelt i Ullevålsveien

Syklistene ser ut til å trives med eget rødt felt i Ullevålsveien

Foto: Daria Zoric / NRK

Gjøs oppfordrer alle osloborgere til å komme med høringsinnspill før sykkelstrategiplanen skal behandles politisk til høsten.

– Vi ønsker å få innspill fra dem som bor i Oslo, og når vi har fått det, skal vi lage ferdig strategien før vi legger det frem for politikerne i bystyret, sier Gjøs.

Klokken 17 i kveld inviterer Sykkelprosjektet til åpent møte på Litteraturhuset i Oslo. Der kan alle interesserte få høre mer om strategiens innhold.

Holder ikke med ambisjoner

Varaordfører Libe Rieber Mohn (Ap) synes det er fint at en sykkeletat har et ønske trygge sykkelveier. Men, det er gjennomføringsevnen hun er opptatt av.

–Det peker etaten også på. De borgerlige partiene har gang på gang vist at de ikke klarer å holde sykkelløftene sine, sier Mohn.

Forrige sykkelstrategi kom i 2006, og de tre siste årene har det blitt bygd halvannen kilometer sykkelvei.

– Hvis man fortsetter i samme tempo vil det ta 400 år å bygge ut 6 mil med samme takt. Da holder det ikke med ambisjoner uten gjennomføringsevne, sier Mohn.