Vil ha mer penger til nødnett

Flere opposisjonspartier på Stortinget er svært skuffet over at regjeringen ikke vil sette av penger til utbedringer av nødnettet på Østlandet.

Nødnett og Bård Hoksrud

I februar krevde Bård Hoksrud fra Frp at Stortinget måtte inn med mer penger til nødnettet. Han likte dårlig at regjeringen trakk tilbake 1,3 milliarder kroner da det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt fram mandag.

Foto: NRK/Scanpix, Åserud, Lise

Under stormen Dagmar i vinter ble tolv basestasjoner slått ut, og 45 av 240 av nødnettsenderne sluttet å virke. Det skapte problemer for politi og brannvesen på Romerike.

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram mandag, trekker regjeringen inn 1,3 milliarder kroner som skulle ha gått til å fortsette nødnettutbyggingen i resten av landet. Nå er det likevel ikke foreslått å sette av penger til å utbedre svakhetene som viste seg under Dagmar.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Video Nødnett uten nødstrøm

110-sentralen på Romerike stoler ikke lenger på at det nye digitale nødnettet vil fungere i en krisesituasjon.

Foto: Nyhetsspiller

– Utrolig skuffende

Hans Olav Syversen (Krf)

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (Krf).

Foto: Stortingsarkivet

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra KrF hadde forventet at regjeringen ville ta tak i problemet.

– Dette synes jeg var en utrolig skuffende melding å få. Og ikke nok med det, regjeringen trekker tilbake 1,3 milliarder når det gjelder hele nødnettet, og sier at dette blir utsatt i to år, sier Syversen.

Vil vite hvorfor

– Hva er årsaken til en så omfattende utsettelse, og til at man ikke vil bruke de bevilgningene Stortinget har gitt regjeringen for å utvikle nødnettet? Her er det mange spørsmål vi vil ha svar på før sommeren, sier Syversen.

I følge Justis- og beredskapsdepartmentet hadde verken statsråd Grete Faremo eller noen andre i den politiske ledelsen mulighet til å svare på NRKs spørsmål om nødnettet mandag.

– Uakseptabelt

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud (Frp) er bekymret.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

– Jeg er veldig bekymret, sier Frps Bård Hoksrud.

– Nå hadde vi hatt en gyllen anledning til å bruke penger på å sikre reserveløsninger på strøm, batterikapasitet og kvaliteten på nødnettet. Man burde brukt ressurser på å forsikre seg om at det nødnettet vi har i dag fungerer når det virkelig er krise.

Direktoratet for nødkommunikasjon har anslått at det vil koste 400 millione kroner å bygge ut nødnettet på Østlandet med skikkelig reservestrømskapasitet. Hoksrud synes det er svært beklagelig at regjeringen ikke finner penger til dette.

– Det betyr at man ikke kan ha tillit til systemet. Og det er helt uakseptabelt for et nødnett som faktisk skal hjelpe de som skal ut og gjøre en innsats og redde liv, sier Hoksrud.