Vil ha mer frakt på sjøen

Over en halv million trailere passerer grensen ved Svinesund årlig. Norges Rederiforbund vil ha mer frakt over på båt.

Grenseovergang ved Svinesund

EN HALV MILLION TUNGE KJØRETØY PER ÅR OVER SVINESUND (bildet). Norges Rederiforbund ønsker mer trafikk over på kjøl.

Foto: Rainer Prang / NRK

Men på tross av, at skipstrafikk er mer miljøvennlig enn tungtrafikk langs veiene, viser statistikk at andelen av gods som transporteres til sjøs, har sunket kraftig siden 1960-tallet.

- Nå venter næringen på flere konkrete tiltak for å få snudd denne negative utviklingen, sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen, på et seminar om nærskipsfarten i Oslo i uka som gikk.

Les også:

Tungtransport

MEST TUNGTRAFIKK I ØSTFOLD. Lastebiler står ofte i kø for å komme inn i Norge, og Østfold er det fylket i landet hvor mest tungtransport strømmer inn.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Enorm trailertrafikk

Over en halv million trailere passerer grensen ved Svinesund årlig, og resultatet er mer uttrygge veier, forurensning og stor slitasje på veiene.

- Norge kan ikke asfaltere seg ut av kø- og klimaproblemene, som følger av den kraftige trafikkveksten vi står overfor fremover, sa Henriksen, som mener løsningen i stor grad ligger på sjøen.

Bladet Skipsrevyen skriver at samtidig som direktøren i Norges Rederiforbund bad om konkrete tiltak for å få mer av godstransporten over på skip, roste han Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) for hennes engasjement i saken.

-Kystministeren har tatt tak i paradoksenes område. Rundt 90 prosent av all varetransport i verden går på kjøl, og Norge har gjennom generasjoner vært en av verdens største sjøfartsnasjoner.

Men vi bruker ikke vår egen medisin selv om landet er skapt for sjøtransport, sa Henriksen.

Les også:

Flere hundre vogntog kan fjernes

Sturla Henriksen sier til Skipsrevyen at nærskipsfartsstrategien er viktig, og at Norges Rederiforbund forventer konkrete tiltak.

- Ett skip i nærskipsfart kan løfte flere hundre vogntog rett av veien, forklarte Henriksen, som viste til flere nødvendige tiltak for å få dette til.

Han etterlyste blant annet en nasjonal logistikkplan, en infrastruktur som knytter sammen land og sjø på en bedre måte enn i dag og en utskifting av den eldre delen av nærskipsfartsflåten.