Pirat for Fylkestinget

Økt bruk av nettet og en mer åpen offentlig forvaltning. Piratpartiet i Østfold stiller liste til fylkestingsvalget, og vil ikke seile under et tydelig flagg.

Harald Wold
Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Valglogo

Harald Wold er bare 23 år gammel, og hvis mange nok vil det, kan han styre Piratpartiets skute helt alene inn på Fylkestinget 14. september.

"Pirater liker frihet, uavhengighet og selvbestemmelse, og misliker blind lydighet..", står det på Piratpartiets sentrale nettsider. Der står det også at partiet totalt teller 511 medlemmer.

Hva slags pirater er dere, Harald Wold?

– Vi er pirater som står for det å øke personvernet og minske overvåkingen av folk. Det er et stort problem, og vi mener det strider med norske rettigheter.

Han viser til nettet som er en del av dagliglivet vårt, og at Stortinget har akseptert at det kan lagres informasjon om oss i mange måneder, slik at det for eksempel kan brukes i etterforskningsøyemed.

– Det er tilgjengelig for politi og høyere makter. Det mener vi er brudd på rettighetene våre.

Du tenker på Datalagringsdirektivet.

– Ja, vi vil ha mer åpenhet. Mye diskuteres sentralt, men lite når ut til offentligheten.

Ingen komplett politikk

Piratpartiet har utspring i teknologi- og vitenskapsmiljøene, og det er her politikken vil defineres først i det relativt nystartede partiet. De ønsker større grad av mulighet til fritt å benytte det som ligger på nettet, og vil blant annet at Youtube skal brukes mer i skolen.

Piratpartiet vil lovfeste tilgang til internett, og avkriminalisere privat bruk av åndsverk via nettet.

Dere foreslår blant annet at det må bli kortere KID-nummer på regninger?

– Ja, det er ikke noen viktig sak, men det er faktisk noe mange sliter med når de skal betale regninger.

Hva med samferdsel og kollektivtrafikk, er det viktig for Piratpartiet?

– Vi har ikke noen ferdig politikk på det i dag, men mener det må legges til rette for mer bruk av buss og tog. Det bør prøves ut med gratis buss enkelte steder for å se hvordan det virker.

Uklar partifarge

Piratpartiet kan bli vanskelig å plassere på en tradisjonell høyre/venstre-akse. Harald Wold sier de vil stemme ulikt fra sak til sak.

– Hvis du skal plassere oss et sted på aksen, så må det være i sentrum.

Men, vil det ikke tvinge seg fra ettersom dere viser hvem dere sympatiserer med ettersom politikken bygges opp?

– Jo, det vil vise seg. Men, folk kan komme til å bli forvirret, for noen ganger vil vi framstå som blått, andre ganger som rødt. Kanskje å blande det beste fra ulike sider er det perfekt, sier Harald Wold.