Vil ha makten over trafikkskiltene

Oslo kommune krever å få bestemme selv hvor det skal settes opp skilt i byen.

Skiltmyndighet i Oslo

Oslo kommune vil selv bestemme over byens trafikkskilt.

Foto: Hanne Roald / NRK

I dag er det politiet som har denne myndigheten, men byrådet mener dette hindrer kommunen i å tilrettelegge for bedre forhold for syklistene.

Biler i sykkelfeltet

– Det er altfor få sykkelveier, sier Helge Torstvedt. Han sykler hver dag, men mener byen er for dårlig tilrettelagt.

Han er lei av biler som står parkert i sykkelveiene.

– Her på Grunerløkka går også folk i sykkelstien, sier han.

Les også: Oslo-kvinner sykler ikke

Oppgitt over sykkelforholdene i Oslo

Helge Torstvedt sykler hver dag. Han etterlyser bedre sykkelveier.

Foto: Hanne Roald / NRK

Utfordet kommunen

Utfordringen kom fra stortingspolitiker i SV, Heikki Holmås. Han vil at kommunen skal få bestemme over byens skilting.

–Samferdselbyråden begrunnet dårlige sykkelforhold med blant annet manglende skiltmyndighet, da grep jeg fatt i det, sier han.

Heikki Holmås

Heikki Holmås vil gjøre det lettere å være syklist i Oslo.

Foto: Hanne Roald / NRK

Holmås er selv en ivrig syklist og tror man kan klare å fjerne noe av gateparkeringen som står i veien for å lage trygge sykkelveier

Ikke et nytt mål

Samferdselsbyråd Guri Melby fra Venstre sier kommunen lenge har ønsket å ta over dette ansvaret.

Guri Melbye vil ha skiltmyndighet

Guri Melbye tror sykkelforholdene blir bedre om kommunen får bestemme over byens skilting.

Foto: Hanne Roald / NRK

– Vi har opplevd motstand hos politet når vi ønsker å gjennomføre nye tiltak, som for eksempel nye sykkelfelt, sier Melbye.

Hun sier at skiltmyndighet gjør det lettere for dem å prioritere sykkelveier framfor parkeringsplasser i deler av byen.

Les også: Vil lokke flere på hjul

Redd for dårligere trafikksikkerhet

– Det er jo naturlig at de kan møte motstand i enkelte saker, vi har ofte ulike vurderinger, sier Tore Soldal, sjef for trafikktjenesten i Oslo-poltiet.

Han er redd for at det kan gå ut over sikkerheten om man tar fra politiet denne myndigheten.

– Selv om andre kommuner har egen skiltmyndighet, har Oslo et mye mer komplekst trafikkbilde, sier han.

Denne saken er nå ute på høring. Fristen for høringsuttalelse er satt til 20. februar neste år, deretter er det Samferdselsdepartementet som skal ta en endelig avgjørelse i saken.