Hopp til innhold

Sterke følelser under ankesaken

Offerets søster brast i gråt da aktor startet gjennomgangen av drapet på Lennart Faugli i dag.

 

 

Politiet arbeider på stedet der Lennart Faugli ble skutt og drept i mars 2006
Foto: Morten Holm / Scanpix

38-åringen som er dømt for drapet erklærte seg ikke skyldig i overlagt drap, men sa seg skyldig i forsettlig drap.

Han har også nektet skyld for overfall på Faugli i 2003 - hendelsen som kan sies å ha startet den blodige feiden mellom de to. Det er for det meste denne hendelsen, som skjedde utenfor Station pub, der tiltalte på den tiden var dørvakt, som har blitt gått gjennom av ankeretten i dag.

Det er satt av åtte dager til rettsforhandlingene.

Overlagt vs. forsettlig

Både påtalemyndigheten og den dømte 38-åringen fra Askim har anket straffen på 11 års fengsel etter at den 31 år gamle Lennart Faugli ble drept med 14 skudd utenfor rettslokalet på Mysen i mars 2006. Drapet skjedde mens Faugli i håndjern ble ført vekk av politiet.

Det står om fengselsstraffens lengde når Borgarting lagmannsrett i dag begynner ankebehandlingen etter Mysen-drapet i fjor. En 38 år gammel mann fra Askim ble dømt til 11 års fengsel for overlagt drap på Lennart Faugli. Askim-mannen mener drapet ikke var overlagt, men forsettlig og at straffen dermed må bli lavere.

Omfattende sikkerhetstiltak

Saken holdes i sikkerhetssalen i Borgarting lagmannsrett. Da den tiltalte kom til retten i morges, var trafikken sperret av. All bagasje gjennomlyses, og bevæpnet politi er til stede til all tid. Sikkerhetstiltak preger også soningsforholdene hans - 38-åringen flyttes fra fengsel til fengsel av hensyn til sin egen sikkerhet. Han sitter også i frivillig isolat.

Krever straffeskjerping

Påtalemyndigheten på sin side mener at straffen må skjerpes. Men statsadvokat Petter Mandt vil ikke på forhånd si om det igjen kommer en påstand om 13 års fengsel.

Det er satt av hele åtte dager til behandlingen av saken. Det betyr at saken kommer opp i sin fulle bredde en gang til.

Frafalt tiltalepunkter

De punktene som nå er vekk fra tiltalen mot 38-åringen er trusler mot en politikvinne, og bruk av gass mot to av drapsofferets kamerater utenfor en pub i Mysen i 2003. 38-åringen ble frikjent for dette i tingretten, og forholdene er ikke anket av påtalemyndigheten.