Hopp til innhold

– Kommunen bør ha ansvaret for gravferdsdriften

Humanetisk forbund mener kirken bør la kommunen ha ansvar for gravferdsdriften i Oslo. Men Islamsk råd er positive til at kirken kan overta ansvaret.

illustrasjonsfoto av Nordre gravlund

Kirkelig fellesråd sier at de vil ta en endelig beslutning etter at bystyret har behandlet saken.

Foto: Arezo Naghavian

Torsdag vedtok Kirkelig fellesråd at de ønsker å ta tilbake gravferdsdriften, etter at kommunen de siste ti årene har hatt ansvaret.

Etter kirkeloven er det kirken selv som bestemmer hvem som skal utføre oppgaven.

– Beklagelig

Jens Brun-Pedersen

Pressesjef i Humanetisk forbund, Jens Brun-Pedersen.

Foto: Humanetisk Forbund

Pressesjef i Humanetisk forbund, Jens Brun-Pedersen synes det er beklagelig at kirken, i en multikulturell by som Oslo, ikke ønsker å gi fra seg ansvaret for gravferd til kommunen.

Brun-Pedersen mener også det er galt at det er kirken selv som skal ta avgjørelsen.

– Ledelsen i norsk kirke har i det siste, og ikke minst i forbindelse med grunnlovsendringene om å avvikle statskirken, vært tydelige på at de gjerne oppgir særrettigheter og privilegier og at de har respekt for likebehandling av tros- og livssynssamfunn.

At kirken nå vil fortsette å forvalte gravferder mener Brun-Pedersen vitner om at det bare har vært store ord.

– Det kan jo tyde på at dette har vært festtaler, jeg synes kirken burde vært kloke nok til å la fellesskapet fortsette å forvalte gravferd, sier Brun-Pedersen.

– Naturlig at kirken har ansvaret

Robert Wright og Knut Lundby

Kirkeverge i Oslo, Robert Wright.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Kirkelig fellesråd sier at de vil ta en endelig beslutning etter at bystyret har behandlet saken.

Men kirkeverge i Oslo, Robert Wright, mener det er naturlig at kirken har ansvaret.

– Vi må være klar over at langt over halvparten i Oslo er kristne og naturlig har en tilhørighet til dette, men samtidig skal vi skal ta ansvar for å gjøre dette på en verdig måte uansett hva slags trosbakgrunn man har, sier Wright.

Islamsk råd støtter kirken

Leder for Islamsk råd, Mehtab Afsar, sier de har et veldig godt samarbeid med kirken og ser ikke på det at kirken kan ha ansvar for gravferder som problematisk.

Mehtab Afsar

Leder av Islamsk råd, Mehtab Afsar.

Foto: Namra Saleem / NRK

– Jeg ser tvert imot på dette som et skritt mot at vi kan ha en bedre forståelse for hverandres behov og at vi kan tilrettelegge på en bedre måte, sier Afsar.

Afsar har tett kontakt kirkelig fellesråd og er sikker på at de vil sørge for at ulike tros- og livssynssamfunns ønsker vil bli ivaretatt.

– Bør tenke seg nøye om

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H) vil anbefale Kirkelig fellesråd om å tenke seg nøye om før de tar en beslutning.

– Jeg tror ordningen der kommunen har hatt ansvar på vegne av alle har fungert godt og tror det vil være uklokt at ett trossamfunn skal ha ansvar for dette på vegne av alle, sier Berger Røsland.

Stian Berger Røsland

Byrådsleder Stian Berger Røsland.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Han mener kommunen bør arrangere gravferden og at hvert enkelt trossamfunn kan ha ansvar for seremonien rundt.

– Den norske kirke representerer ikke lenger 95% av Oslos befolkning, det er mange ulike kristne trossamfunn og andre religiøse retninger, derfor er det fornuftig at kommunen har ansvaret.