Vil ha jegere ut for å skyte

Hvis forvaltningsplanen for villsvin konkluderer med at dyret må bort, må det sendes ut jegerkorps for å skyte. Dét sier fylkesrådmann Atle Haga.

Villsvin

Både fylkesrådmannen og Arbeiderpartiet mener villsvinet har kommet for å bli i Østfold.

Foto: Gerhard Lachs/Code 20416 / SCANPIX

– Villsvinet er kommet for å bli. Vi har titusentalls villsvin i Sverige nær vår grense, så om vi sier at den er svartelistet og uønsket i vår fauna hjelper ikke det. Den kommer til å komme til Østfold, og da er det viktig med en aktiv forvaltning, sier fylkesrådmann Atle Haga til NRK.no.

Fylkesrådmann Atle Haga

Fylkesrådmann i Østfold, Atle Haga.

Foto: Einar Yohsuke Kosaka

Forvaltningsplanen for villsvin ble et hett diskusjonstema da budsjettet for Østfold fylkeskommune ble lagt frem fredag. Der er det satt av noen kroner til formålet.

– Må begrense skadene

En av dem som støtter fylkesrådmannens forslag helhjertet er Arbeiderpartiets gruppeleder på fylkestinget, Siv Jacobsen.

– Østfold er det eneste fylket i Norge som har en fast villsvinstamme. Dette er en art som ikke skal være i Norge, men vi vet at i Sverige er det 300 000 av dem, og de fordobler seg hvert år.

– Dermed vil vi ha villsvin i Østfold enten vi vil eller ikke, og da må vi gjøre to ting. Vi må begrense skadene, og vi må utnytte den ressursen det kan ha både for reiseliv og matnæring, sier hun.

Jacobsen mener det er vanskelig å få bukt med villsvinet på noe annet vis enn å jakte på den.

– Vi kan jo prøve. Vi har jo ikke klart å fjerne kongekrabben heller, og det er en tilsvarende svartelistet art, så vi må ikke begrave hodet i sanden. Vi må se at villsvinet har kommet for å bli, og hvordan vi skal håndtere dette i Østfold.

Ingjerd Schou (H) i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Ingjerd Schou (H) mener det er viktig å få skutt flest mulig villsvin.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Også Høyres Ingjerd Schou mener det er viktig å lage en forvaltningsplan for villsvin i Østfold.

– Jeg tror nok også at villsvin har kommet for å bli, men vi må forvalte dem på en sånn måte at vi får skutt flest mulig. De er som veldig mange andre dyr, de leser ikke grenseskillet mellom Sverige og Norge, sier Schou.

– Ødelegger mye

Fylkeskommunen ønsker nå hjelp fra staten til å holde den svartelistede arten i sjakk.

– Fylkestinget har debattert det, og vedtok å rette en henvendelse til miljøverndepartementet om å få til et samarbeid med staten for å lage en forvaltningsplan for villsvin, sier fylkesrådmann Atle Haga.

– Så kan det hende at man i den konkluderer med at man ikke skal ha noe villsvin i Østfold. Da må i så fall staten gå aktivt inn med jegerkorps for å skyte ut, og man vil uansett få et problem med at det hver måned vil kommer nye dyr fra Sverige.

Fylkesrådmannen mener det er flere problemer knyttet til at villsvinet er i ferd med å etablere seg på norsk side av grensen.

– Det ene er at den volder ganske betydelig skade på både dyrket mark og grønnsakproduksjon. Den roter og ødelegger mye.

– Så er det også en diskusjon i Sverige om den er en naturlig art eller om den er rømt, og hva slags sykdommer den har med som eventuelt kan påvirke andre arter som hjortevilt. Den kan bære sykdommer som den tåler selv, men som andre arter ikke tåler, sier Haga.

Arbeiderpartiets gruppeleder Siv Jacobsen har tro på at staten vil bidra.

– Jeg vet i alle fall at de som har det praktiske ansvaret for dette, altså fylkesmennene, har applaudert den jobben som vi gjør her i Østfold, sier hun.