Krever vaksinetilbud for narkomane, romfolk og psykisk syke

Foreningen for human narkotikapolitikk frykter at årets influensaepidemi er så alvorlig at mange som bor på gaten i Oslo og andre byer i landet vil dø dersom de blir smittet.

Arild Knutsen

Leder i Foreningen for Human narkotikapolitikk, Arild Knutsen sier man må ha særskilte tiltak for oppsøkende vaksine i storbyene.

Foto: NRK

– Hvis det kommer en livstruende smitte blant de som har så dårlig helsesituasjon, vil mange dø og det er bekymringsfullt, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk til NRK.

Knutsen legger til at mange er i faresonen fordi de har dårlig helse og at de selv ikke klarer å oppsøke hjelp.

– Vi må ha særskilte tiltak med tilbud om vaksine til de med dårligst helsesituasjon og som har lite kontakt med helsevesenet fra før.

Oppsøkende vaksine

Bare de to siste ukene i 2012 ble det påvist 415 tilfeller av svineinfluensa og vanlig sesonginfluensa. Foreningen mener at situasjonen er så kritisk at kommunen nå må drive oppsøkende vaksinetilbud blant romfolk, stoffmisbrukere og psykisk syke som bor på gaten.

– Lavterskelstilbudet bør gi tilbud om vaksine, men i tillegg er det risikogrupper som heller ikke har så mye kontakt med lavterskeltilbudet og derfor bør dette være oppsøkende.

– Hvordan skal dette foregå?

– Ved å bruke oppsøkende tjenester som man har fra før, kan man nå frem til de som trenger det mest.

– Tilbudet er godt nok

– Vi tilbyr influensavaksine gjennom lavterskelstilbudet til alle som er i rsikogruppen som anbefales vaksinasjon av Folkehelseinstituttet, sier Joakim Hauge, seksjonssjef ved Prinsen mottakssenter, Velferdsetaten.

Han legger til at alle som er i risikogruppen får tilbud om vaksinasjon på feltpleiesstasjonen rundt i Oslo som ved Prinsen mottakssenter, Frelsesarmeen og botilbud.

– Vi har ingen planer om oppsøkende vaksinasjon, denne sesonginfluensaen, utover det tilbudet vi har.

– Hvorfor ikke?

– For vår erfaring er at gjennom å ha vaksine på disse feltpleiestasjonene har vi et godt nok tilbud for denne risikogruppa, sier Hauge.