Hopp til innhold

Vil ha høyere krav til lærerutdanningen

– Skal man bli lærer må man virkelig kunne den grunnleggende matematikken, og man må kunne undervise den.

Studieleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Bjørn Smestad

Studieleder, Bjørn Smestad vil ha høyere krav til lærerutdanningen.

Studieleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus fortviler over dobling i strykprosent blant lærerstudenter. Nå vil han ha høyere faglige krav for å komme inn på lærerutdanningen.

Vil stille høyere krav

Tidligere i dag skrev NRK at Halvparten strøk på matteeksamen.

Nesten en fjerdedel av de som stryker, består fortsatt ikke matematikk når de tar det opp igjen. Smestad mener det skyldes svake bakgrunnskunnskaper hos studentene og at det må stilles høyere krav.


– Det er krav om treer i matematikk fra videregående for å komme inn på lærerutdanningen. Men det viser seg at de likevel har ganske store huller i den elementære bakgrunnskunnskapet , forklarer studielederen.

Kritiserer skolen

Studentene mener skolen skal ta kritikk, og de hevder det skyldes avlyste timer, for lite plass i auditorier og klasserom, for dårlig tilretteleggelse og for lite informasjon. Studieleder tror ikke imidlertid ikke dette er hovedårsaken.


– Akkurat dette kullet hadde en langtidssykemelding blant en av våre beste forelesere, og det er klart det er en utfordring. Vi har også hatt noen romproblemer, men det er unntaksvis at studenter må sitte i trapper, sier han.

Vil bedre kvaliteten på studiet

Smestad sier at ifølge skolens evalueringer er de fleste studentene fornøyd med studiet. Han erkjenner likevel at lærerutdanningen er et krevende studium, men mener at ansvaret for å bedre kvaliteten på studiet også hviler på studentene.

– Vi tror at dette går opp og ned og at dette kullet var spesielt når det gjelder strykprosenten. Vi setter inn tiltak for at førsteklassingene skal få mer konsentrert tid i perioder til å jobbe med matematikken.

Strykprosenten er høy blant lærerstudenter også andre steder i landet. På Høgskolen i Trøndelag strøk hele 43 prosent på det første mattetrinnet, mens ved Universitetet i Trondheim var det 33 prosent som strøk.