Drammen foreslått som nytt hovedsete

Politidirektoratet foreslår å legge det nye hovedsetet for Sør-Øst politidistrikt til Drammen.

Politihuset i Drammen

Blir det som Politidirektoratet foreslår, vil politiressursene i Buskerud, Telemark og Vestfold styres fra Drammen.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

I juni vedtok Stortinget at antall politidistrikter skal reduseres til 12. For fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold betyr det at fire distrikter skal samles til ett. Det nye politidistriktet skal hete Sør-Øst politidistrikt.

I dag har Politidirektoratet foreslått at det nye hovedsetet skal ligge i Drammen.

Blir Drammen valgt etter høringsrunden, vil den nye politimesteren ha sitt kontor og sin lederstøtte i byen. Operasjonssentralen vil også ligge ved hovedsetet i politidistriktet.

Tore Opdal Hansen

Drammensordfører Tore Opdal Hansen vil gjerne ha det nye hovedsetet til elvebyen.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) i Drammen er fornøyd med forslaget.

– Dette er bra for Drammen som fylkeshovedstad og regionsenter. Det er veldig positivt at vi blir pekt ut som det mest aktuelle alternativet for nytt hovedsete, sier Opdal Hansen.

Les mer:

– Bedre rammebetingelser

Flere tillitsvalgte i politiet har tidligere uttrykt bekymring for at politiet blir svekket, dersom hovedsetet ikke havner i deres distrikt.

Det er en bekymring avdelingsdirektør i Politidirektoratet Frede Hermansen ikke deler.

– Valg av hovedsete vil i liten grad påvirke polititjenesten ovenfor befolkningen direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelser for å levere gode polititjenester der folk er, sier Hermansen.

Les også:

Forslaget er nå ute på høring fram til 17. november. De nye politidistriktene skal etableres den 1. januar.

Sju vil bli ny politimester - en kvinnelig søker

Politidirektoratet har også offentliggjort hvem som har søkt på stillingen som politimester for det nye distriktet.

De sju er:

  1. Curt A. Lier (51), Oslo, nåværende stilling som president i Norges Juristforbund.
  2. Johan Brekke (56), Drammen, nåværende politimester i Søndre Buskerud politidistrikt.
  3. Johan Martin Welhaven (53), Hamar, nåværende politimester i Vestoppland politidistrikt.
  4. Torodd Veiding (60), Haslum, fungerende seksjonsleder.
  5. Christine Fossen (53), Drammen, nåværende politimester i Vestfold politidistrikt. Tidligere politimester i Søndre Buskerud.
  6. Jan Helge Dale (47), Oslo, sikkerhetsinspektør i Hæren.

En av søkerne, en mann, har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Christine Fossen

Christine Fossen er eneste kvinnelige søker til stillingen som politimester for det nye distriktet.

Foto: Christina Støp / NRK