Vil ha helårsboliger på Sørbråten

Etter mange års konflikt mellom beboere og Fylkesmannen, kan boligfloken på Sørbråten være løst.

Sørbråten

Huset til Arild Pedersen på Sørbråten kan snart omreguleres fra fritidsbolig til helårsbolig, om Miljøverndepartementet får det som de vil.

Foto: Stig Morten Waage / NRK

I en innstilling fra Miljøverndepartementet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, skriver departementet at grunneierne på Sørbråten selv må få bestemme om eiendommen skal være fritidsbolig eller helårsbolig, skriver DittOslo.

I over 20 år har flere familier bodd ulovlig i det som har vært betegnet som fritidsboliger.

Kommunen ville ikke omregulere eiendommene fordi de ligger tett opp mot drikkevannskilden Maridalvannet. På samme grunnlag har Fylkesmannen argumentert mot omreguleringen.

– Har vært tungt

Men nå har Miljøverdepartementet formulert en innstilling der de altså vil åpne for at totalt 105 fritidsboliger kan omgjøres til helårsboliger.

Arild Pedersen

Arild Pedersen.

Foto: Stig Morten Waage / NRK

– Vi må se papiret der det står før vi feirer, sier Arild Pedersen, som har ventet 20 år på å få regulert huset sitt som helårsbolig.

Han var i utgangspunktet lettet da NRK informerte om innstilingen til Miljøverndepartementet. Men etter 20 års kamp, tar man slike nyheter med en klype salt.

– Når det går så mange år, tror man det nesten ikke før man ser det. Men det er veldig oppløftende å se lyset i enden av tunellen, sier Pedersen.

Han sier det har gått hardt ut over de som har bodd i området.

– Det blir til at man fortrenger det, slik at man kan leve et normalt liv. Dessverre er det mange som ikke har klart seg. De har blitt syke, en person har gått bort, skilsmisser og andre problemer. Det har vært tungt.

– Litt tilfeldig

Statssekretær Ellen Øseth (SV) i Miljøverndepartementet sier spesielt likebehandlingsprinsippet veide tungt for innstillingen.

Elin Øseth

Statssekretær Ellen Øseth.

Foto: Stig Morten Waage / NRK

– Det var veldig vanskelig å forstå hva som var fritidsboliger og hva som var helårsboliger. Dette er viktig med tanke på likebehandlingsprinsippet.

Departementet kritiserer i innstillingen kartleggingen kommunen gjorde av området. Den ble sist gjort i 1984, og baserte seg på Helserådets kartlegging av hvor mange som bodde på Sørbråten og Solemskogen.

– Kartleggingen som var gjort var litt tilfeldig, sier Øseth.

Mindre forurensningsfare

Departementet påpeker at tomtene med fritidsboliger, og de tomtene som allerede er regulert for helårsboliger i dag, ligger om hverandre uten noe klart skille.

Det vises også til at faren for forurensing av drikkevannskilden er betydelig mindre enn først antatt, og med pålagte sikkerhetstiltak som lukkede avløpssystemer, vil ikke risikoen bli større enn den er i dag.

Miljøverndepartementet mener utbedring og utbygging av boligene heller ikke strider mot markaloven. I innstillingen heter det at «tatt i betraktning at det vesentligste av området allerede fremstår som utbygd og har preg av å være et boligområde, mener departementet likevel at en økning i bygningsmassen ikke vil være i strid med markalovens formål».

Departementet har satt en frist til 30. april for Fylkesmannen, Oslo kommune og grunneiere til å uttale seg.