Hopp til innhold

Dropper Hardangervidda

Statens vegvesen mener det skal satses på to fjelloverganger mellom Østlandet og Vestlandet. De velger E134 gjennom Buskerud og Telemark, og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Hardangervidda blir ikke prioritert.

Kart over foreslåtte fjelloverganger i Sør-Norge

Ulike hovedalternativer.

Foto: NRK

Vegvesenet har gått nøye gjennom alle mulige alternativer for å krysse fjellet. Og de har ikke bare sett på dagens alternativer, men tenkt helt nytt for fremtidens hovedvei til mellom øst og vest.

I alle alternativene som er vurdert, er det lagt inn nye tunneler og forkortelser av strekninger, men når alle forhold er vurdert er det E134 og riksvei 52 som prioriteres.

– Veiene vi har falt ned på, betjener flere områder enn en enkelt vei over Hardangervidda, fastslo fagdirektør i Vegvesenet Hans Silborn. Det er han som har ledet utredningsarbeidet.

Vegvesenet mener de korridorene de har valgt, dekker hele Vestlandet på en bedre måte med en overgang i sør – E134, og en i nord – riksvei 52 enn å prioritere Hardangervidda. Riksvei 7 over Hardangervidda er litt kortere for dem som skal til Bergen, men for trafikk som skal nordover til Sogn og Fjordane, eller sørover mot Stavanger-regionen, blir det en stor omvei.

Mange kriterier

Kolonnekjøring

Fremkommelighet om vinteren er bare en av faktorene som er vurdert.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Vegvesenet har ikke først og fremst lagt vekt på hvor lett det er å holde veiene åpne om vinteren. Det er bare ett av mange kriterier, og uansett blir det store endringer i traseene sammenlignet med de som finnes i dag. Dette er i virkeligheten helt nye vegforbindeler mellom øst og vest.

I Haukelialternativet er det blant annet foreslått å ta en snarvei utenom Seljord, og bygge flere tunneller, til en samlet sum på 29 milliarder kroner. Haukelialternativet har klart den beste kost/nytteverdien av alle de som er foreslått.

På riksvei 52 tenker man seg en lang tunnel over Hemsedalsfjellet, noe som kommer til å øke fremkommeligheten, og senke reisetiden vesentlig.

Lang dragkamp

Det har stått strid om veien mellom øst og vest i mange år. Det satte sinnene i kok i 1992 da daværende samferdselsminister Kjell Opseth hestehandlet seg frem til at stamveien til Vestlandet skulle gå på E16 gjennom Valdres, via Lærdal.

Særlig i Hallingdal, der mange mente det var uholdbart at E16 fikk alle pengene, mens folk i virkeligheten kjørte over Hardangervidda og Hemsedalsfjellet.

Nå, 23 år etter, ligner det litt på omkamp.