Hopp til innhold

Vil ha fortgang i søppelfjerning

Kommunene følger ikke opp den lovpålagte miljøvernmyndigheten de har på forsøplingsområdene.

Søppel i kystlandskap

Fylkesmannen i Østfold regner med at kommunene, som har mevirket i undersøkelsen, har bedret sine rutiner for søppelfjerning, og lover å følge kommunene opp.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Dette bekymrer oss. Kommunene bør skjerpe seg og prioritere problemet med forsøpling langt høyere enn i dag, sier direktør Ellen Hambro i Statens Forurensningstilsyn, SFT, til NRK .

SFT og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har undersøkt 43 strandkommuner, blant annet Hvaler, Fredrikstad og Halden.

Les også:
Securitas skremmer miljøsvin
Tikkende miljøbombe
Oljesøl kan ramme Østfold-kysten
Slo opp partytelt i fuglereservat

- Mangler rutiner

- Vi gir ikke kun kritikk til kommunene, men ser at vi fra statlig hold kan bli flinkere til å tilrettelegge for kommunene, sier Ellen Hambro.

Men mange av kommunene følger ikke opp den lovpålagte miljøvernmyndigheten de har på forsøplingsområdene.

Senioringeniør ved Fylkesmannen i Østfold, Bjørn Gudevold, sier at det mangler rutiner i Østfold-kommunene.

- Det er også tilfelle i Østfold, det som er konklusjonen i rapporten sier. Det er et stort forbedringspotensiale hos kommunene til å iverta sitt miljøansvar, sier han til NRK.

Søppel

Mange av kommunene følger ikke opp den lovpålagte miljøvernmyndigheten de har på forsøplingsområdene.

Foto: Pål Andersen / NRK

- Må forbedre seg

- Vi har bedt kommunene som har vært med i undersøkelsen om å bidra til å forbedre seg, sier Gudevold.

Han regner med at dette skjer i kommunene, men lover at statlige myndigheter ikke lar kommunene slippe unna.

- Fylkesmannen gjennom SFT og DN vil følge opp med nye undersøkelser i kommunene for å se om kommunene følger opp og at bedringer skjer, sier han.

Hvitevarer

Naturvernforbundet i østfold mener kommunene bør ha innsamlingsordninger for å sikre at hvitevarer (bildet) og møbler havner på egnede søppelmottak.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kommunene kan gjøre mer

- Kommunene kan gjøre mer for å hindre forsøpling, sier Ragnar Johnsen i Naturvernforbundet i Østfold til NRK.

Han mener det både i forhold til kildesortering og levering av hvitevarer og møbler at kan kommunene må gjøre en bedre jobb.

- Vi har gjentatte ganger gitt påtrykk mot en del kommuner for å få til bedre måter å sortere søppel på hjemme i kjøkkenbenken, sier Johnsen.

Han mener kommunene bør ha ordninger for å hente inn varer som møbler og hvitevarer, slik at flere av gjenstandene havner på egnede søppelmottak.