Vil ha forbud mot Niqab i Sarpsborg-skoler

Rådmannen i Sarpsborg foreslår at det skal bli forbud mot å bruke hodeplagg som dekker hele eller deler av ansiktet.

Tre kvinner med niqab
Foto: Kathrine Brønn / NRK

Dette kommer frem i en revidering av ordensreglene til grunnskolen, som skal behandles av bystyret i Sarpsborg i november.

– Vi ønsker at læringssituasjonen skal være så god som overhodet mulig, sier stedfortreder for kommunesjef oppvekst i Sarpsborg, Else-Grethe Mathisen.

Else Grethe Mathisen, enhetsleder for utvikling og oppvekst i Sarpsborg kommune

Vi vil gjøre læringssituasjonen best mulig, sier stedfortreder for kommunesjef oppvekst i Sarpsborg, Else-Grethe Mathisen.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Skoler og FAU har bedt om at kommunen tar ansvar for å få et felles regelverk for dette. Det er derfor vi har lagt det inn til politisk behandling i bystyret, slik at vi nå får denne diskusjonen der den hører hjemme, fortsetter hun.

Vil ha forbud i hele Sarpsborg kommune

I rådmannens innstilling står det at man ikke "kan benytte hodeplagg som dekker hele eller deler av ansiktet dersom dette er til hinder for kommunikasjon mellom elev og lærer."

I tillegg heter det i et annet punkt: "Selv om krenkelsen skjer utenfor skolens område og utenfor skoletiden, vil disse kunne sanksjoneres etter skolens ordensreglement dersom de har tilstrekkelig sterk tilknytning til skolen og skolemiljøet."

Fremskrittspartiet i Sarpsborg støtter rådmannens forlag, og mener et slikt forbud bør gjelde også utover grunnskolen.

Kai Roger Hagen

Kai Roger Hagen, leder av Sarpsborg Frp, vil ha generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg i kommunen.

Foto: Christopher Oulie/NRK

– Vi er for et forbud mot hijab, niqab, burka og andre heldekkende plagg i hele Sarpsborg kommune, og også i grunnskolen, sier leder i Sarpsborg Frp, Kai Roger Hagen.

– Dette er ikke religiøst betinget, det er kulturelt betinget. Slike plagg er undertrykking av kvinner og jenter, og det er vi i mot, fortsetter han.

Leyla Hasic er medlem og representant for "Sisters Corner", en kvinneorganisasjon som går ut på å fremme muslimske kvinners rettigheter i det norske samfunn. Hun bruker selv niqab, men reagerer ikke på forslaget. Dette er et problem som ikke eksisterer, skriver hun i en SMS til NRK:

Barn i denne aldergrensen går, så vidt meg bekjent, ikke med niqab.

Saken skal behandles i plan- og -økonomiutvalget 29. oktober og i bystyret 12. november. Om politikerne sier ja til rådmannens innstilling, gjøres forskriften gjeldende fra 1. desember i år.