Vil ha Follo-pasienter til Østfold

Fylkesrådmannen i Akershus vil heller sende innbyggerne til Moss sykehus, fremfor Ahus.

Det skriver Østlandets Blad på sine nettsider.

Helse Sør-Øst har foreslått å plassere hele Follo-regionen i sykehusområdet til Ahus, og i slutten av oktober går høringsfristen ut.

Kortere og mindre trafikk

Fylkesrådmannen i Akershus, Harald Horne, er ikke enig med Helse Sør-Øst.

Han mener det vil være mye gunstigere for innbyggerne i Ås og Vestby å dra til Moss, isteden for til Oslo.

«For Ås og Vestby kan heller den beste løsningen i forhold til trafikal fremkommelighet være å tilhøre sykehuset i Moss/Østfold. Dette på grunn av en relativ lang reisevei og et overbelastet veinett inn mot Oslo og ut av Oslo", skriver Horne i sitt saksfremlegg før fylkestingsmøtet.

- Ahus klart bedre

Ordfører i Vestby, John Ødbehr, er av en annen mening. Han mener det er liten vits i å ikke følge Helse Sør-Østs planer.

-Nå har Helse Sør-Øst bestemt seg for Ahus, som er moderne og klart et mye bedre alternativ enn lokalsykehuset i Moss, sier Ødbehr, som er forbauset over fylkesrådmannens avgjørelse.

– Jeg synes det er spesielt at lokalsykehus Moss foreslås nå. La oss ikke igjen bli kastet til et gammelt sykehus, sier ordfører Ødbehr.