Vil ha fangene ut og folket inn

– Det er sjelden et så stort område så sentralt blir åpnet for byutvikling, sier byråden.

Oslo fengsel

FENGSELSTOMT: Fengselet legger beslag på en 100 mål stor tomt, det tilsvarer omtrent 15 fotballbaner.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NRK fortalte i går om muligheten for at både Oslo fengsel og Oslo politidistrikts hovedkvarter kan forsvinne fra Grønland. Flytting er en av flere muligheter som Justisdepartementet vurderer for de nedslitte og umoderne bygningene.

Laster kart, vennligst vent...

STORT OMRÅDE: Oslo fengsel og politihuset legger beslag på store arealer på Grønland.

– Kjempesentralt

Hanna Marcussen pressebilde

SPENNENDE: Hanna Marcussen synes det er spennede at staten holder alle muligheter åpne for fengselet og politihuset på Grønland.

Foto: Sturlason

– Hvis staten lander på at både fengselet og politihuset skal flyttes vekk fra der de ligger i dag, åpner det for veldig store muligheter for byutvikling, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

– Det er kjempesentralt der det ligger på Grønland. Det kan være boliger, næring kombinert med bolig, grøntområde eller andre ting.

– Noen av byggene har bevaringsverdi, men selv om vi må ta hensyn til det kan vi få til veldig mye god byutvikling, sier Marcussen.

– For verdifullt

line oma

MED SLEGGE: – Jeg er gjerne den første til å ta med en slegge og rive ned murene, sa Line Oma for to år siden.

Foto: Victoria Wilden/NRK

Å rive fengselsmurene som sperrer de innsatte inne og befolkningen ute fra store arealer på Grønland, er en tanke som Oslo-politikere har lekt med lenge.

– Bydelsutvalget i Gamle Oslo synes dette området er altfor verdifullt for et fengsel og i alle fall altfor verdifullt for et halvt fengsel, sa utvalgsleder Line Oma (Ap) da det ble kjent at den eldste deler av fengselet (Avdeling A, «Botsen») skulle stenge.

Bydelsutvalget sa i 2016 at fengselet skulle erstattes med noe som gagner bydelens befolkning. Oma nevnte eksempler som skole, barnehage, kulturhus og øvingslokaler.

Gamle Oslo Botsfengsel

BOTSEN: Tidligere Oslo botsfengsel, eller Oslo fengsel avd. A, ble lagt ned i 2017. Her er hele anlegget fredet, inkludert fengselsmuren.

Foto: Olav Juven / NRK

Bystyret sier flytt

Senere samme år vedtok også Oslo bystyre at kommunen skulle jobbe for å få fengselet vekk, med stemmene til alle partier unntatt Rødt.

Bystyret ber byrådet se på om Oslo fengsel kan flyttes ut av sentrum og hvordan området alternativt kan benyttes.

Vedtak i Oslo bystyre 7. desember 2016

Hanna Marcussen sier at det er dialog mellom stat og kommune både om mulige nye plasseringer og etterbruk på Grønland.

– Det tar opp veldig mye plass i et område der det bor veldig mange mennesker rundt og skjer veldig mye. Et fengsel er naturlig nok veldig lukket for resten av befolkningen, og man kan ikke komme seg gjennom området.

– Dersom det forsvinner ut av Oslo sentrum, vil det åpne området mye mer for dem som bor rundt, sier Hanna Marcussen.

Oslo fengsel muren mot Åkebergveien

FENGSELSMUR: Muren mot Åkebergveien framstår som en nærmest endeløs barriere sett fra krysset Åkebergveien – Kjølberggata. Denne er ikke fredet i motsetning til muren rundt den eldste delen av fengselet.

Foto: Olav Juven / NRK

Tenker ikke byutvikling

Det er Justisdepartementet som har satt i gang utredningene av framtida til ikke bare Oslo fengsel, men også politihuset, som også er nedslitt og umoderne.

Thor Sættem

ALLE MULIGHETER: Thor Sættem utelukker ingenting når det gjelder Oslo fengsel og politihusets framtid.

Foto: Olav Juven / NRK

Statssekretær Thor Sættem (H) holder muligheten åpen både for rehabilitering av dagens bygg, nybygging på Grønland og utflytting.

Han understreker imidlertid at Oslo kommunes ønske om byutvikling ikke er førende for prosessen.

– Det påvirker ikke våre vurderinger. Det vi nå har bedt om en utredning på, ser utelukkende politiets behov for et moderne politikammer og kriminalomsorgens behov for et moderne Oslo fengsel.

– Vi vil ha en god dialog med kommunen, men det er ikke det som er fremst i pannebrasken hos oss, sier Thor Sættem.