Vil ha etnisk norske klasser

- Etnisk norske elever bør samles i egne klasser om de går på skoler med mange flerkulturelle, foreslår tidligere skolebyråd, Robert Wright (KrF).

Tøyen skole 3

UJEVN FORDELING: Ved Tøyen skole vil det til høsten kun være èn elev med etnisk norsk bakgrunn.

Foto: Knut- Martin Løken / NRK

Den siste tiden har Østlandssendingen satt fokus på at Oslo-skolen er etnisk delt.

Ved enkelte skoler vil det til høsten være kun en eller ingen elever med etnisk norsk bakgrunn på første trinn , og motsatt på den andre siden av byen.

Til tross for at han nå er ute av Oslo-politikken, foreslår tidligere skolebyråd Robert Wright å plassere alle de etnisk norske elevene i en klasse ved skoler der flerkulturelle er overrepresentert. Han er bosatt på Stovner og har selv en sønn som skal begynne på en skole med et overtall av flerkulturelle til høsten.

- Mitt barn er altså en minoritet, spredd tynt utover for å pynte på statistikken. Våre barn blir et middel for å sørge for integreringen av de andre, prøvekaniner i et relativt sterkt sosialt eksperiment, sier Wright til Aftenposten.

Video Kan være et sosialt problem

VIDEO: - Kan være et sosialt problem

Hindrer fraflytting

Wright, som var skolebyråd i Oslo fra 1990 til 1991, tror at løsningen med egne klasser for etnisk norske elever kan forhindre fraflytting.

– Det tror jeg kan bidra til en trygghet som kan hindre noen i å flytte. Dermed er dette et forslag for å fremme integrering, sier Wright.

Erfaringsmessig tror han uansett at etnisk norske barn og flerkulturelle barn leker mest med «sine egne».

– Men når de går på samme skole, vil de likevel få kontakt og bli kjent, sier han til avisen.

LES OGSÅ: Vil ha miks i barnehager

Lei skolebyråden

Tidligere har både frivillig bussing og justering av skolegrenser blitt foreslått for å få bukt med problemet.

Men byrådet i Oslo vil ikke være med på å kalle den delte Oslo-skolen et problem, og mener det dermed ikke er behov for en bedre utjevning.

- Skolebyråd Torger Ødegaard burde snakke med etnisk norske foreldre i disse områdene. Redselen og fortvilelsen over det som skjer, er stor. Ingen er tjent med at alle har flyttet om noen år, sier Wright.

Til det svarer Ødegaard:

- Mitt fokus er ikke etnisitet, men at elevene skal trives og lære mest mulig på skolen. Vi vet at de aller fleste velger å gå på nærskolen sin. Mange skoler med over 50 prosent minoritetsandel er bedre i lesing og matte enn skoler både i byen og på landet.