Vil ha enighet om grensekontroll

Nordiske land må bli enige om når og hvordan grensekontrollene mellom landene skal opphøre, mener statsminister Erna Solberg (H).

Flyktningkrisen har ført til at både Sverige, Norge og Danmark har skjerpet kontrollen med grensene, noe som har bidratt til å redusere antallet flyktninger og migranter til Norden.

– Hvis dette skal endres på, så må vi være enig innad i Norden om tidspunkt og måten det skal gjennomføres på, sier Solberg til NTB.