Hopp til innhold

Vil ha eget tagge-politi

Miljøbyråd Peter N. Myhre vil fjerne lovlige vegger for graffiti og tagging. I tillegg vil han heve bøtene og ha strengere fengselsstraffer for taggerne. 

Graffiti, sprayboks
Foto: DON EMMERT / AFP

Samferdsels og miljøbyråd Peter N. Myhre (Frp) presenterer nå statistikk som viser omfanget av tagging i hovedstaden:

Oslo T-banedrift anmeldte 2.500 graffitisaker til politiet i 2007.

Det totale antallet anmeldte taggesaker økte med 9,2 prosent fra høsten 2006 til utgangen av 2007.

Vil ha eget tagger-politi

Fra høsten 2005 til april i fjor økte antallet tagger i enkelte bydeler med opp til 55 prosent. Fjerning av tagging fra kollektiveiendommer og vogner koster nå 60 til 70 millioner kroner i året, dobbelt så mye som i 2004.

- De pengene vi nå bruker til å fjerne tagging, kunne vi i stedet ha brukt til fire ekstra avganger i timen både på linje to og linje fem i Groruddalen i rushtiden. I stedet må dette utsettes, forteller Myhre til Dagsavisen.

- Fram mot statsbudsjettet for 2009 må vi også legge press på statlige myndigheter slik at Oslo-politiet kan bli styrket. Først da vil det bli mulig å prioritere innsatsen mot tagging, gjerne ved politimenn som bare jobber mot taggermiljøene, fortsetter Myhre.

- Dessuten er det trolig også en del folk i taggermiljøene som trenger hjelp. En del av taggene vi ser i dag, så vi også for 10 til 15 år siden. Folk som bruker all sin tid og alle sine ressurser på å tagge, må være i alvorlig personlig krise, mener byråden.