Vil ha døgnåpent hos Vegvesenet på grensen

Det er for lett for langtransportsjåfører å slippe unna kontroller på Svinesund, mener transportbransjen.

Eksteriør tollstasjon
Foto: Odd SKjerdal / NRK

Transportbransjen krevet at Vegvesenet holder døgnåpent på Svinesund. De hevder at langtransportsjåfører unngår kontroll ved å vente til Vegvesenet stenger for dagen.

I dag får Statens Vegvesen bare kontrollert ett av hundre vogntog som kjører E6 inn i Norge. Transportnæringen krever at kontrollstasjonen ved Svinesund holder døgnåpent.

På Tollvesenets grensestasjon står det linjet opp en lang rekke vogntog. Sjåførene ser på klokka, og venter på at Vegvesenets ansatte avslutter arbeidet, sier den danske langtransportsjåføren Harry.

- Når det er slutt for dagen, så kjører de inn i Norge. Det gjør de alle sammen, det kan jeg bekrefte.

Derfor bør kontrollstasjonen holde døgnåpent, sier Tormod Magelssen, som er redaktør for fagbladet Transportmagasinet.

Tormod Magelssen, Transportmagasinet

- Sjansen for å bli oppdaget må bli større, mener tormod Magelssen i fagbladet Transportmagasinet.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

- Jeg tror de som kommer her fra utlandet, som vet at kontrollene går hjem og slår av lyset når arbeidsdagen er over, de ville følt litt mer utrygghet hvis det var lys i bygget og folk her hele døgnet. Da er ihvertfall sjansen for å bli oppdaget større, sier Magelssen.

Hvis vi greier å stoppe én på Svinesund, og forhindre han i å lage en katastrofe lengre inn i landet med tap av menneskeliv, så er det verdt ti millioner kroner.

Geir A. Moe, direktør Norges Lastebileierforbund

Trenger flere folk

- Vi har ikke nok mannskaper til å holde det døgnkontinuerlig åpent, sier Ronny Lindesteg, som leder utekontrollen til Statens Vegvesen.

Ronny Lindesteg, Statens Vegvesen

- Vi har ikke bemanning til døgnåpen vakt i dag, sier Ronny Lindesteg i Statens Vegvesen.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Så i dag kontrollerer Veivesenet bare ett av hundre vogntog som kommer inn i landet ved Svinesund. Lindesteg vet også at det bare er å vente, for de som ikke vil bli tatt for noe.

- Muligheten er til stede, hvis du vet at du har en bil som enten er for tungt lastet eller i dårlig teknisk stand. Vil du unngå kontroll, så klarer du det.

Verdt ti ekstra millioner

Vegvesenet har beregnet at en døgnåpen Svinesund-stasjon vil koste rundt ti millioner kroner mer i året. Det er det verdt, mener direktør Geir A. Moe i Norges Lastebileierforbund.

Geir A. Moe, Lastebileierforbundet

- 10 millioner kroner i ekstra driftskostnader er verdt det om det forhindrer så mye som én ulykke, sier Geir A. Moe i Lastebileierforbundet.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

- Hvis vi greier å stoppe én på Svinesund, og forhindre han i å lage en katastrofe lengre inn i landet med tap av menneskeliv, så er det verdt ti millioner kroner.